Gå till eugreenalliance
Sök

Bibliotekets ämnesguide i industriell ekonomi

I ämnesguiden för industriell ekonomi hittar du tips på var du kan söka fram information inom ditt ämne.

Vad är ämnesguiden i industriell ekonomi?

Ämnesguiden utgår från publikationstyp och ger sedan förslag på sökverktyg som passar bra att använda, till exempel olika databaser där du kan söka efter vetenskapliga artiklar eller bokkataloger där du kan hitta böcker.

Längst ner i ämnesguiden finns även länkar kring sök- och skrivhjälp, referenshantering och källkritik. Om du vill ha mer vägledning i informationssökning rekommenderas först och främst bibliotekets sökguide.

Databaser och böcker

Här finns länkar till olika databaser med vetenskapliga artiklar, böcker med mera.

Vetenskapliga artiklar - databaser
Böcker och e-böcker
   • I bibliotekets lokala katalog kan du söka efter böcker på Högskolans bibliotek. Libris är en gemensam katalog för svenska bibliotek, i huvudsak universitets- och högskolebibliotek.
    Till Högskolebibliotekets katalog
    Till Libris
   • E-böcker är digitala böcker som du kan läsa via en dator, läsplatta eller mobiltelefon. De böcker som du har hittat via biblioteket, till exempel i sökportalen Discovery, kan du läsa och ladda ned hemma genom att logga in med ditt användarkonto.
    Läs mer om hur du söker och läser e-böcker
Företagsinformation och statistik

Retriever Business

 • innehåller bland annat bolagsinformation och årsredovisningar. Du har tillgång till databasen hemifrån om du loggar in med ditt användarkonto.
  Till Retriever Business
  • Eikon
   innehåller ekonomisk och finansiell data från ett flertal länder. Här kan du hitta företagsinformation, aktieindex, investeringsanalyser och mycket mer. Data kan skrivas ut direkt eller exporteras till Excel, Word eller PowerPoint.
  • Åtkomst: För att kunna använda Eikon, måste du boka en tid när du vill använda Eikon.
  • OBS! Tänk på att första gången du går in måste du registrera dig på kursen (trots att det egentligen inte är en kurs). Efter att du registrerat dig ligger sidan bland dina andra kurser i Canvas.
   Till Canvassidan med information om databasen Eikon 
  •  
  • Gale Business: Insights
   Utöver vetenskapliga artiklar innehåller tjänsten SWOT-analyser, bokslut, rapporter och mer för företag, branscher och länder. Dessutom kan användare söka efter de främsta företagen inom ett visst land.
   Till Gale Business
  •  
  • Webbplatser
  • EU-statistik
   Statistiska centralbyrån (SCB)
   World Bank Data
   Öppna data
Uppsatser och forskningspublikationer
  • Uppsatser skrivna av studenter på högskola eller universitet klassas inte som referentgranskade forskningspublikationer. Som student kan du ändå använda andra studenters arbeten för att få inspiration och tips på metoder, arbetssätt och litteratur.
Nyhetsmedia

Gale OneFile: News (databasnyhet 2023)
Internationella dagstidningar i fulltext, bland annat The Economist, The Guardian, The New York Times och The Washington Post.
Till Gale OneFile: News

Mediearkivet
I Mediearkivet kan du hitta nyhetsartiklar som har publicerats i svensk press i modern tid.
Till Mediearkivet

 • Svenska dagstidningar
  Svenska dagstidningar innehåller digitaliserade dagstidningar från 1645 till och med idag. På grund av upphovsrätten så är det endast fri tillgång till material som är äldre än 115 år.
 • Årgångar som inte är fritt tillgängliga kan du läsa på en särskild dator i biblioteket.
  Denna dator kan bokas i max 4 timmar. Kontakta biblioteket för att boka: biblioteket@hig.se
 • Till Svenska dagstidningar
 • UR Access
  Via UR Access kan du ta del av radio- och TV-program från Utbildningsradion. Om du sitter utanför Högskolan loggar du först in med ditt användarkonto.
  Till UR Access
Standarder
  • SIS Abonnemang
   SIS Abonnemang är Swedish Standards Institute (SIS) databas med svenska, europeiska och globala standarder. Högskolan i Gävle har tillgång till ett urval standarder i fulltext och prenumererar på närmare 200 standarder. Materialnyckeln, som ingår i SIS Abonnemang, innehåller data om material och materialstandarder.
  • Till SIS Abonnemang

Mer information om att söka och skriva

Sökhjälp
Granska och värdera
Skrivhjälp
   • Referenser
    Det är viktigt att referera på ett korrekt sätt till andras texter som du använder i ditt eget arbete. När du refererar utgår du från ett särskilt ramverk, ett referenssystem. Det ska tydligt framgå för läsaren vilka tankar och ord som är dina egna och vilka som är någon annans.
    Läs mer om att skriva referenser
    Antiplagieringsguiden Refero
   • Referenshanteringssystemet Zotero
    För att få bättre ordning på referenserna kan det vara bra att ta hjälp av ett referenshanteringssystem. Med Zotero kan du spara ner dina referenser och sedan infoga dem i ditt dokument. Du kan också skapa en litteraturförteckning.
    Kom igång med Zotero
   • Skrivarverkstaden
    Till Skrivarverkstaden kan du som är student på Högskolan i Gävle komma för att få hjälp i ditt skrivande. Du kan boka tid för handledning via Skrivarverkstadens webbsida.
    Till Skrivarverkstadens webbsida

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

 • I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.
  Till bibliotekets sökguide i informationssökning
Kontakt

Jonas Larsson

E-post: Jonas.Larsson@hig.se
Telefon: 026-64 86 54

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-09-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)