Sök

Bibliotekets ämnesguide i miljövetenskap

I ämnesguiden för miljövetenskap får du förslag på databaser och sökverktyg som du kan använda för att hitta olika typer av publikationer och annan information inom ämnesområdet. Du hittar även tips om att söka litteratur och bedöma källor samt om akademiskt skrivande.

Databaser

Här finns länkar till databaser med artiklar, böcker, avhandlingar med mera inom miljövetenskap.

Databaser och artiklar

Databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, sammanfattningar (abstracts) och fulltext till tidskriftsartiklar, konferensbidrag, rapporter med mera.

Du kan söka i våra databaser och tidskrifter utanför campus om du använder länkarna på bibliotekets sidor eller ansluter via fjärrskrivbord.

Samsökning - sök i flera databaser samtidigt

Discovery och Google Scholar är sökverktyg som du kan använda för att göra en bred sökning i många databaser samtidigt.

 • Discovery
  Discovery söker i många av bibliotekets databaser samtidigt. Observera att avgränsningen till refereegranskade tidskrifter (peer review) är ofullständig. Avgränsa hellre till Academic journals för att hitta artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter.
 • Google Scholar
  Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, studentuppsatser med mera. Använd bibliotekets länk när du sitter hemma så kommer du åt artiklar i tidskrifter som biblioteket prenumererar på. Du kan behöva aktivera bibliotekslänkar för University of Gävle under Inställningar.
 •  
 • Förslag på databaser där du kan hitta publikationer inom miljövetenskap
 • CORE
  Fritt tillgängliga artiklar, rapporter med mera i öppna arkiv.
 • GreenFILE
  Referensdatabas inom miljövetenskap. Länkar till fulltext.
 • Inspec
  Referensdatabas inom naturvetenskap och teknik. Länkar till fulltext.
 • Mediearkivet - Retriever Research
  Använd fjärrskrivbordet om du söker hemifrån
  Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer. Här hittar du artiklar i svenska bransch- och facktidskrifter, men inga vetenskapliga tidskrifter.
 • Scopus
  Referenser och abstract till artiklar, konferensbidrag och bokkapitel inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.
 • SwePub
  Samlad ingång till publiceringen vid svenska lärosäten. Har länkar till Libris och lärosätenas egna publikationsdatabaser, och ofta vidarelänkning till publikationerna i fulltext.
 • Web of Science
  Referenser och abstract till artiklar, konferensbidrag och bokkapitel inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.
 • Fler databaser hittar du på sidan Databaser A-Z

Böcker och tidskrifter

Här hittar du länkar till kataloger där du kan söka efter både böcker och e-böcker, samt länken till vår tidskriftsförteckning.

Böcker

Tryckta böcker

Bibliotekets tryckta böcker hittar du i vår katalog. Kursböcker finns på plan 2 (entréplanet) i hyllorna märkta KURS.

Libris är den nationella katalogen där böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek finns. Här hittar du avhandlingar, som är en typ av vetenskaplig publikation.

E-böcker

E-böcker läser du i datorn, surfplattan eller mobilen.

Tidskrifter

I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel fått en referens från en bok eller en annan artikel. Där ser du om vi har tidskriften i elektronisk eller tryckt form i biblioteket, samt vilka årgångar vi har tillgång till.

Uppslagsverk, lagstiftning och standarder

Här hittar du digitala uppslagsverk, lagstiftning och standarder.

Lagstiftning
 • Innehåller lagtextsamlingar, kommentarer till lagtext, förarbeten, rättsfall, engelska lagöversättningar, Legal English Dictionary samt svenska tidskrifter och e-böcker inom olika juridiska områden.
Standarder
 • IEEE Xplore
 • Standarder från IEEE, främst inom elektronik och datavetenskap.
 • SIS Abonnemang
  Standarder i fulltext från SIS och motsvarande europeiska och internationella standardiseringsorgan. Saknar du en standard kan du föreslå utökning av abonnemanget.
 • Utöver standarder som ingår i bibliotekets abonnemang kan du genom avtal med olika myndigheter kostnadsfritt få tillgång till ytterligare standarder, exempelvis Eurokoder och geodatastandarder. Dessa standarder kan enbart läsas i webbläsaren, inte laddas ner. För att få tillgång till standarderna måste du begära personliga inloggningsuppgifter.
  Se vilka standarder du kan få tillgång till och begär inloggningsuppgifter

Övrigt

Här hittar du andra resurser som du kan ha nytta av när du söker information.

Statistik
 • Sveriges officiella statistik från SCB och 27 andra myndigheter. Klicka på Hitta statistik för att se statistik inom olika ämnesområden.
Radio- och tv-program

Genom UR access kan du ta del av radio- och TV-program från Utbildningsradion. Om du sitter utanför högskolan loggar du in med ditt användarkonto.

Mer information om att söka och skriva

Här får du tips om hur du söker litteratur och bedömer källor, samt tips om akademiskt skrivande.

Sökhjälp

Du kan få hjälp i bibliotekets informationsdisk. Det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se.

 • Om du behöver mer hjälp med uppsatsarbetet kan du boka en bibliotekarie för handledning.
 • Boka en bibliotekarie

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

 • I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.
  Till bibliotekets sökguide i informationssökning
Kontakt

Karin Meyer Lundén

E-post: Karin.Meyer@hig.se
Telefon: 026-64 89 19

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-06-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)