Gå till eugreenalliance
Sök

Bibliotekets ämnesguide i samhällsbyggnad

Ämnesguide för ämnet samhällsbyggnad.

Databaser

Här finns länkar till databaser med artiklar, böcker, avhandlingar med mera inom samhällsbyggnad.

Databaser och artiklar

Databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, sammanfattningar (abstracts) och fulltext till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar med mera.

Använd länkarna på bibliotekets sidor och logga in med ditt användarkonto när du söker hemma så har du tillgång till samma databaser som när du sitter på biblioteket.

Samsökning - sök i flera databaser samtidigt

 • Discovery
  Discovery är ett samsökningsverktyg främst för artiklar och e-böcker, men även bibliotekets tryckta böcker. Observera att avgränsningen till refereegranskade tidskrifter (peer review) i vissa fall kan vara missvisande. Avgränsa hellre till Academic journals.
 • Google Scholar
  Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, studentuppsatser med mera. Använd bibliotekets länk när du söker hemma så kommer du åt artiklar i tidskrifter som biblioteket prenumererar på. Du kan behöva aktivera bibliotekslänkar för University of Gävle under "Inställningar" i Google Scholar.

Förslag på databaser där du kan hitta vetenskapliga artiklar inom samhällsbyggnad

 • GreenFILE
  Referensdatabas inom miljövetenskap. Länkar till fulltext.
 • Scopus
  Referenser och abstract till artiklar, konferensbidrag och böcker inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.
 • SwePub
  En samlad ingång till den vetenskapliga publiceringen vid svenska lärosäten. Det finns länkar till lärosätenas egna publikationsdatabaser med vidarelänkning till fulltext i många fall.
 • Web of Science
  Referenser och abstract till artiklar, konferensbidrag och böcker inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar och möjlighet att söka efter artiklar som citerar en viss författare eller ett visst verk.
 • Förslag på förlag som ger ut vetenskapliga tidskrifter

Här hittar du länkar till internationella förlag som ger ut vetenskapliga tidskrifter inom många ämnesområden, exempelvis samhällsbyggnad.

Böcker och tidskrifter

Här hittar du länkar till kataloger, där du kan söka efter både böcker och e-böcker, samt länken till vår tidskriftsförteckning.

Böcker
 • Tryckta böcker
 • Bibliotekets tryckta böcker hittar du i vår katalog. Kursböcker finns på plan 2 (entréplanet) i hyllorna märkta KURS.
 • Till bibliotekets katalog
 • Libris är den nationella katalogen där böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek finns. I Libris hittar man även avhandlingar.
  Till Libris
 • E-böcker
 • E-böcker är digitala versioner av böcker. Du kan läsa och ladda ned böckerna hemma genom att logga in med ditt användarkonto.
Tidskrifter
 • I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel fått en referens från en bok eller en annan artikel. Där ser du om vi har tidskriften i elektronisk eller tryckt form i biblioteket, samt vilka årgångar vi har tillgång till.
 • Bibliotekets tidskriftsförteckning

Övrigt

Här hittar du bland annat digitala uppslagsverk, lagstiftning, standarder, kartor och geografisk information.

Lagstiftning och standarder
 • Lagstiftning

Databasen Juno innehåller följande författningar och litteratur som är av intresse för samhällsbyggnadsområdet: Jordabalken, Fastighetsbildningslagen, Byggningabalken, Plan- och bygglagen med flera.
Kommentarer till Fastighetsbildningslagen, Jordabalken, Plan- och bygglagen med flera.

 • Standarder

Standarder i fulltext från Svenska institutet för standarder (SIS) och motsvarande europeiska och internationella standardiseringsorgan.

Kartor och geografisk information
 • Geodata Extraction Tool - GET
 • GET tillhandahålls av Sveriges Lantbruksuniversitet och erbjuder nedladdning av kartor och flygbilder från Lantmäteriet och SGU i raster- och vektorformat.
 • Välj ditt lärosäte i menyn (University of Gävle) och logga in med ditt användarkonto vid Högskolan i Gävle.
 • Till GET - Geodata Extraction Tool

Manualer och information om GET

Geodatatjänster - visningstjänster

 • Inloggning till visningstjänsterna

För att kunna logga in till visningstjänsterna kontaktar du Markku Pyykönen, Samhällsbyggnad, ATM, e-post: markku.pyykonen@hig.se.

Geodata

I Geodataportalen finns information om, sökning och nedladdning av lägesbaserad information från svenska och europeiska myndigheter.

Kartor

Mer information om att söka och skriva

Här får du tips på vart du kan vända dig om du behöver hjälp i ditt akademiska skrivande, med sökningar och var du kan lära dig mer om vetenskaplighet.

Vetenskaplighet
 • Mer om vetenskaplighet och att ha ett kritiskt förhållningssätt till olika källor hittar du på bibliotekets sida om att bedöma information.
 • Att bedöma information
 • Hur vet jag om min artikel är vetenskaplig?
Referenshantering och skrivhjälp
 • Det är viktigt att referera på ett korrekt sätt. Här hittar du information om hur du refererar och guider till olika referenssystem, bland annat APA 7. Du hittar också information om och guider till program som kan hjälpa dig hantera dina referenser.
 • Skriva referenser
 • När du skriver uppsatser får och ska du referera till andras texter. Det är viktigt att använda rätt referatmarkörer och tydligt visa vilka andra källor du refererar till. Här kan du läsa mer om plagiering och du hittar också Refero, en antiplagieringsguide.
 • Plagiering
 • I Svenska skrivregler hittar du rekommendationer för hur man skriver och utformar text
  Svenska skrivregler (e-bok)
 • Hos Skrivarverkstaden kan du som är student vid Högskolan i Gävle få hjälp i ditt skrivande. Läs mer om den hjälp du kan få på Skrivarverkstadens webbsida.
 • Till Skrivarverkstaden

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

 • I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.
  Till bibliotekets sökguide i informationssökning
Kontakt

Maria Ebervik

E-post: Maria.Ebervik@hig.se
Tel: 026- 64 85 36   

Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2024-01-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)