Sök

Bibliotekets ämnesguide i teknik och ingenjörsvetenskap

I ämnesguiden för teknik och ingenjörsvetenskap får du förslag på databaser och sökverktyg som du kan använda för att hitta olika typer av publikationer och annan information inom ämnesområdet. Du hittar även bibliotekets sökguide här, samt länkar kring sök- och skrivhjälp, referenshantering och källkritik.

Databaser

Här finns länkar till databaser med artiklar, böcker, avhandlingar med mera inom teknik och ingenjörsvetenskap.

Databaser och artiklar

Databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, sammanfattningar (abstracts) och fulltext till tidskriftsartiklar, konferensbidrag, rapporter med mera.

Du kan söka i våra databaser och tidskrifter utanför campus om du använder länkarna på bibliotekets sidor eller ansluter via fjärrskrivbord.

Samsökning - sök i flera databaser samtidigt

Discovery och Google Scholar är sökverktyg som du kan använda för att göra en bred sökning i många databaser samtidigt.

 • Till Discovery
  Discovery söker i många av bibliotekets databaser samtidigt. Observera att avgränsningen till refereegranskade tidskrifter (peer review) i vissa fall kan vara missvisande. Avgränsa hellre till Academic journals.
 • Google Scholar
  Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, studentuppsatser med mera. Använd bibliotekets länk när du sitter hemma så kommer du åt artiklar i tidskrifter som biblioteket prenumererar på. Du kan behöva aktivera bibliotekslänkar för University of Gävle under Inställningar.
 • Förslag på databaser där du kan hitta publikationer inom teknik och ingenjörsvetenskap
 • Academic Search Premier
  Referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden. databasen har ämnesordsregister. Ingår i Discovery.
 • Artikelsök
  Referenser till artiklar i svenska tidskrifter (främst populärvetenskapliga) och dagstidningar.
 • ASCE - Civil engineering database (CEDB)
  Databasen är fritt tillgänglig. Referenser och abstracts till publikationer från American Society of Civil Engineers.
 • CORE
  Fritt tillgängliga artiklar, rapporter med mera i öppna arkiv.
 • GreenFILE
  Referensdatabas inom miljövetenskap med länkar till fulltext och ämnesordsregister. Ingår i Discovery.
 • IEEE Xplore digital library
  Fulltextdatabas främst inom elektronik och datavetenskap.
 • Inspec
  Referensdatabas inom teknik, fysik, elektronik, datavetenskap och informationsteknologi har länkar till fulltext och ämnesordsregister. Ingår i Discovery.
 • Mediearkivet - Retriever Research
  Använd fjärrskrivbordet om du söker hemifrån
  Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer. Här hittar du artiklar i svenska bransch- och facktidskrifter, men inga vetenskapliga tidskrifter.
 • SciTEch Connect
  Fritt tillgänglig information från USA:s energidepartement med bl.a.
  - Information Bridge Fulltextrapporter 1995-
  - Energy Citations Database 1948-
  - DOE Green energy
 • Scopus
  Referenser till och sammanfattningar av artiklar i tidskrifter inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.
 • SwePub
  Samlad ingång till publiceringen vid svenska lärosäten. Har länkar till Libris och lärosätenas egna publikationsdatabaser, och ofta vidarelänkning till publikationerna i fulltext.
 • Web of Science
  Referenser till och sammanfattningar av artiklar i tidskrifter inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.
 • Fler databaser hittar du i vår lista Databaser A-Z
Tidskrifter

I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel fått en referens från en bok eller en annan artikel. Där ser du om vi har tidskriften i elektronisk eller tryckt form i biblioteket, samt vilka årgångar vi har tillgång till.

Böcker

Tryckta böcker

Bibliotekets tryckta böcker hittar du i vår katalog. Kursböcker finns på plan 2 (entréplanet) i hyllorna märkta med "KURS".

LIBRIS är den nationella katalogen där böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek finns. Här hittar du avhandlingar, som är en typ av vetenskaplig publikation.

Folkbiblioteken i Gävleborgs län har en gemensam bibliotekskatalog.

E-böcker

E-böcker läser du i datorn, surfplattan eller mobilen.

Uppslagsverk och ordböcker
Lagstiftning
 • Innehåller lagtextsamlingar, kommentarer till lagtext, förarbeten, rättsfall, engelska lagöversättningar, Legal English Dictionary samt svenska tidskrifter och e-böcker inom olika juridiska områden.
Standarder
 • IEEE Xplore
 • Standarder från IEEE, främst inom elektronik och datavetenskap.
 • SIS Abonnemang
  Standarder i fulltext från SIS och motsvarande europeiska och internationella standardiseringsorgan. Saknar du en standard kan du föreslå utökning av abonnemanget.
 • Utöver standarder som ingår i bibliotekets abonnemang kan du genom avtal med olika myndigheter kostnadsfritt få tillgång till ytterligare standarder, exempelvis Eurokoder och geodatastandarder. Dessa standarder kan enbart läsas i webbläsaren, inte laddas ner. För att få tillgång till standarderna måste du begära personliga inloggningsuppgifter.
  Se vilka standarder du kan få tillgång till och hur du begär inloggningsuppgifter
Patent
 • Internationell patentdatabas från European Patent Office (EPO). Databasen innehåller mer än 100 miljoner nationella och internationella patent samt patentansökningar.
Statistik
 • Sveriges officiella statistik från SCB och 27 andra myndigheter. Klicka på Hitta statistik för att se statistik inom olika ämnesområden.
Radio- och tv program

Genom UR access kan du ta del av radio- och TV-program från Utbildningsradion. Om du sitter utanför högskolan loggar du in med ditt användarkonto.

Mer information om att söka och skriva

Sökhjälp

Du kan få sökhjälp när bibliotekets informationsdisk är bemannad och det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se.

 • Om du behöver mer hjälp med uppsatsarbetet kan du boka en bibliotekarie för handledning.
 • Boka en bibliotekarie

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

 • I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.
  Till bibliotekets sökguide i informationssökning
Kontakt

Karin Meyer Lundén

E-post: Karin.Meyer@hig.se
Telefon: 026-64 89 19

Maria Ebervik

E-post: Maria.Ebervik@hig.se
Telefon: 026-64 85 36

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-06-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)