Gå till eugreenalliance
Sök

Bibliotekets ämnesguide i teknik och ingenjörsvetenskap

I ämnesguiden för teknik och ingenjörsvetenskap får du förslag på databaser och sökverktyg som du kan använda för att hitta olika typer av publikationer och annan information inom ämnesområdet. Du hittar även tips om att söka litteratur och bedöma källor samt om akademiskt skrivande.

Databaser

Här finns länkar till databaser med artiklar, böcker, avhandlingar med mera inom teknik och ingenjörsvetenskap.

Databaser och artiklar

Databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, sammanfattningar (abstracts) och fulltext till tidskriftsartiklar, konferensbidrag, rapporter med mera.

Du kan söka i våra databaser och tidskrifter utanför campus om du använder länkarna på bibliotekets sidor eller ansluter via fjärrskrivbord.

Samsökning - sök i flera databaser samtidigt

Discovery och Google Scholar är sökverktyg som du kan använda för att göra en bred sökning i många databaser samtidigt.

 • Discovery
  Discovery söker i många av bibliotekets databaser samtidigt. Observera att avgränsningen till refereegranskade tidskrifter (peer review) är ofullständig. Avgränsa hellre till Academic journals för att hitta artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter.
 • Google Scholar
  Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, studentuppsatser med mera. Använd bibliotekets länk när du sitter hemma så kommer du åt artiklar i tidskrifter som biblioteket prenumererar på. Du kan behöva aktivera bibliotekslänkar för University of Gävle under Inställningar.
 • Förslag på databaser där du kan hitta publikationer inom teknik och ingenjörsvetenskap
 • Artikelsök
  Referenser till artiklar i svenska tidskrifter (främst populärvetenskapliga) och dagstidningar.
 • ASCE - Civil engineering database (CEDB)
  Referenser och abstracts till publikationer från American Society of Civil Engineers. Databasen är fritt tillgänglig.
 • CORE
  Fritt tillgängliga artiklar, rapporter med mera i öppna arkiv.
 • GreenFILE
  Referensdatabas inom miljövetenskap. Länkar till fulltext.
 • IEEE Xplore Digital Library
  Fulltextdatabas främst inom elektronik och datavetenskap.
 • Inspec
  Referensdatabas inom teknik, fysik, elektronik, datavetenskap och informationsteknologi. Länkar till fulltext.
 • Mediearkivet - Retriever Research
  Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer. Här hittar du artiklar i svenska bransch- och facktidskrifter, men inga vetenskapliga tidskrifter.
 • SciTEch Connect
  Fritt tillgänglig information från USA:s energidepartement med bl.a.
  - Information Bridge Fulltextrapporter 1995-
  - Energy Citations Database 1948-
  - DOE Green energy
 • Scopus
  Referenser till och sammanfattningar av artiklar i tidskrifter inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.
 • SwePub
  Samlad ingång till publiceringen vid svenska lärosäten. Har länkar till Libris och lärosätenas egna publikationsdatabaser, och ofta vidarelänkning till publikationerna i fulltext.
 • Web of Science
  Referenser och abstract till artiklar, konferensbidrag och bokkapitel inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.
 • Fler databaser hittar du i vår lista Databaser A-Z

Böcker och tidskrifter

Här hittar du länkar till kataloger där du kan söka efter både böcker och e-böcker, samt länken till vår tidskriftsförteckning.

Böcker

Tryckta böcker

Bibliotekets tryckta böcker hittar du i vår katalog. Kursböcker finns på plan 2 (entréplanet) i hyllorna märkta med "KURS".

LIBRIS är den nationella katalogen där böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek finns. Här hittar du avhandlingar, som är en typ av vetenskaplig publikation.

E-böcker

E-böcker läser du i datorn, surfplattan eller mobilen.

Tidskrifter

I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel fått en referens från en bok eller en annan artikel. Där ser du om vi har tidskriften i elektronisk eller tryckt form i biblioteket, samt vilka årgångar vi har tillgång till.

Uppslagsverk, lagstiftning och standarder

Här hittar du digitala uppslagsverk, lagstiftning och standarder.

Lagstiftning
 • Innehåller lagtextsamlingar, kommentarer till lagtext, förarbeten, rättsfall, engelska lagöversättningar, Legal English Dictionary samt svenska tidskrifter och e-böcker inom olika juridiska områden.
Standarder
 • IEEE Xplore
 • Standarder från IEEE, främst inom elektronik och datavetenskap.
 • SIS Abonnemang
  Standarder i fulltext från SIS och motsvarande europeiska och internationella standardiseringsorgan. Saknar du en standard kan du föreslå utökning av abonnemanget.
 • Utöver standarder som ingår i bibliotekets abonnemang kan du genom avtal med olika myndigheter kostnadsfritt få tillgång till ytterligare standarder, exempelvis Eurokoder och geodatastandarder. Dessa standarder kan enbart läsas i webbläsaren, inte laddas ner. För att få tillgång till standarderna måste du begära personliga inloggningsuppgifter.
  Se vilka standarder du kan få tillgång till och hur du begär inloggningsuppgifter

Övrigt

Här hittar du andra resurser som du kan ha nytta av när du söker information.

 • Sveriges officiella statistik från SCB och andra myndigheter. Klicka på Hitta statistik för att se statistik inom olika ämnesområden.
 • Internationell patentdatabas från European Patent Office (EPO). Databasen innehåller nationella och internationella patent samt patentansökningar.

Genom UR access kan du ta del av radio- och tv-program från Utbildningsradion. Om du sitter utanför Högskolan loggar du in med ditt användarkonto.

Mer information om att söka och skriva

Här får du tips om hur du söker litteratur och bedömer källor, samt tips om akademiskt skrivande.

Vetenskaplighet och källkritik
 • Mer om vetenskaplighet och att ha ett kritiskt förhållningssätt till olika källor hittar du på bibliotekets sida om att bedöma information.
 • Att bedöma information
 • Hur vet jag om min artikel är vetenskaplig?
Sökhjälp

Du kan få sökhjälp när bibliotekets informationsdisk är bemannad och det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se.

 • Om du behöver mer hjälp med uppsatsarbetet kan du boka en bibliotekarie för handledning.
 • Boka en bibliotekarie
Referenshantering och skrivhjälp

När du refererar till andra källor i din text ska du skriva korrekta källhänvisningar (referenser). Här hittar du information om hur du refererar, guider till olika referenssystem såsom APA 7 och IEEE samt tips på verktyg för referenshantering.

Skriva referenser

När du skriver egna texter är det viktigt att du tydligt visar när du har hämtat information från andra källor. Om du inte gör det kan du bli beskylld för att ha plagierat. Här kan du läsa mer om plagiering och du hittar också antiplagieringsguiden Refero.

Plagiering

Du behöver ha koll på vad som gäller när du vill använda andras texter, bilder och annat material samt vilka regler som finns kring personuppgifter. Här hittar du mer information om upphovsrätt och behandling av personuppgifter.

Upphovsrätt och personuppgifter

I Svenska skrivregler hittar du skrivregler för texter på svenska. Här kan du kolla om du till exempel är osäker på stavningen, om det ska vara stor eller liten bokstav, hur förkortningar skrivs och hur du använder olika skiljetecken.

Svenska skrivregler (e-bok)

Hos Skrivarverkstaden kan du som är student vid Högskolan i Gävle få hjälp med akademiskt skrivande.

Läs mer om den hjälp du kan få av Skrivarverkstaden

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

 • I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.
  Till bibliotekets sökguide i informationssökning
Kontakt

Karin Meyer Lundén

E-post: Karin.Meyer@hig.se
Telefon: 026-64 89 19

Maria Ebervik

E-post: Maria.Ebervik@hig.se
Telefon: 026-64 85 36

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-11-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)