Samhällsbyggnad

Ämnesguide för ämnet samhällsbyggnad. Särskilt användbara resurser är märkta med .

Sökguiden

Här får du tips på hur och var du hittar artiklar, böcker och annat för din uppgift eller uppsats. Du guidas genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Bild på de fem delarna av bibliotekets sökguide Till bibliotekets sökguide
Böcker

Bibliotekets katalog - högskolans katalog

 • Libris - nationell katalog (tryckta och elektroniska)
 • eBook Collection (Ebsco) - 160.000 e-böcker
 • Tryckta böckers placering
 • Följande avdelningar i biblioteket är centrala

  Hyllsignatur

   

  Ämnesområde

  307 / Oabb

  Samhällsplanering - sociologiska aspekter

  346 / Oeab

  Fast egendom (inklusive fastighetsrätt)

  526-526.9 / Ubc

  Geodesi (inklusive lantmäteri

  621.36 / Pnd

  Teknisk fotografi (inklusive fjärranalys/remote sensing)

  690-697 / Pp

  Byggnadsteknik (inklusive bygglagstiftning)

  710 (eg 711) / Odg

  Samhällsplanering - planeringsaspekter

  910.285 / Ny:pu

  Geografiska informationssystem

E-lexikon och ordböcker - ett urval
Uppsatser

DiVA
Uppsatser från Högskolan i Gävle i fulltext.

Lagstiftning och standarder

SIS Abonnemang
Standarder i fulltext från SIS och motsvarande europeiska och internationella standardiseringsorgan.

 • Zeteo
  Sök via fjärrskrivbordet hemifrån
  Författningar: Jordabalken, fastighetsbildningslagen, byggningabalken, plan- och bygglagen med flera.
  Litteratur: Kommentarer till fastighetsbildningslagen, jordabalken, plan- och bygglagen med flera.
Sökportaler - Discovery och Google Scholar

Discovery på Högskolan i Gävle (via snabbsökningsrutan) ☼

 • Discovery är ett samsökningsverktyg främst för artiklar och e-böcker, men även bibliotekets tryckta böcker.
  Portalen innehåller uppgifter om ca 500 miljoner dokument och täcker de flesta av bibliotekets databaser nedan.
 • Google Scholar
  Ett sökverktyg inriktat på vetenskapliga dokument på webben.
  Indexerar fria webbresurser och många förlags tidskriftsarkiv/fulltextdatabaser. Har länkar till bibliotekets fulltextdatabaser och även länkar till citerande artiklar.

Referensdatabaser

Täcker tidskrifter och andra publikationer från flera förlag och har även länkar till fulltextdatabaserna.

 • Academic Search Elite
  Referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden. Har en egen ämnesordlista. Ingår i Discovery.
 • Inspec
  Referenser och abstract inom naturvetenskap och teknik. Omfattar tidskrifter, konferenspublikationer, böcker, avhandlingar och rapporter. Länkar till fulltextdatabaser. Har en egen ämnesordlista (thesaurus). Ingår i Discovery.
 • SwePub
  En samlad ingång till den vetenskapliga publiceringen vid svenska lärosäten. Det finns länkar till lärosätenas egna publikationsdatabaser med vidarelänkning till fulltext i många fall.
 • Scopus
  Referenser och abstract till artiklar, konferensbidrag och böcker inom alla ämnesområden. Bättre täckning inom humaniora och samhällsvetenskap än Web of Science. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.
 • Web of Science
  Referenser och abstract till artiklar, konferensbidrag och böcker inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar och möjligt att söka efter artiklar som citerar en viss författare eller ett visst verk.

Tidskriftsförteckningar

Via Discovery (välj Tidskrifter) ☼

Vetenskaplighet
Kartor och geografisk information

Högskolans Fjärrskrivbord används för åtkomst till GIS-programvaror m.m. på en server på Högskolan.

GET - Geodata Extraction Tool (Lantmäteriet via SLU)
Gränssnittet tillhandahålls av Sveriges Lantbruksuniversitet och erbjuder nedladdning av kartor och flygbilder från Lantmäteriet i raster- och vektorformat.

 • How to get started - handledning för användning av GET-tjänsten (Google docs)
 • Download data from GET
 • Geodata Extraction Tool - tutorial
 • Inloggning till GET (via Swamid)
  Välj ditt lärosäte i menyn (University of Gävle) och logga in med ditt användarkonto vid Högskolan.

  Bakgrundsfakta om geodata för forskning, utbildning och kulturverksamheter via GET-tjänsten:
  • Organisationer med licensavtal (HiG är med på listan)
  • Produktutbud
  • Källhänvisning och upphovsrätt (OBS. Licensavtalets diarienummer behöver inte längre anges)
  • Licensavtal och villkor
  • Nedladdningstjänsten GET för högskolor och universitet
  Geodatatjänster  - Visningstjänster (WMS-tjänster)
  Licenstagaren kan koppla upp sig direkt mot dessa WMS-tjänster och visa alla ingående data direkt i sina egna applikationer. 
  Läs mera
  Inloggning kan endast göras via kontaktpersonen nedan.
 • Kontaktperson för manuella beställningar samt inloggning till WMS-tjänster:
  Markku Pyykönen, Samhällsbyggnad, ATM. e-post: markku.pyykonen@hig.se
  Kontaktperson för allmän information om avtalet:
  Karin Meyer Lundén, Biblioteket. e-post: karin.meyer@hig.se
  • Geodata / Geodataportalen
   Central portal för information om, sökning och nedladdning av lägesbaserad information från svenska och europeiska myndigheter.
  • Historiska kartor (Lantmäteriet)
   Mer än 1 miljon digitaliserade skifteskartor, sockenkartor, landskapskartor m.m. från 1628-1927.
  • Sveriges äldsta storskaliga kartor (Riksarkivet)
   12000 digitaliserade gårds- och bykartor från 1600-talets geometriska jordeböcker. Bildvisningsprogrammet DjVu behövs för att titta på kartorna.
Kontakt

Karin Meyer Lundén

E-post: Karin.Meyer@hig.se
Tel: 026- 64 89 19    

Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-09-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)