Teknik och ingenjörsvetenskap

I ämnesguiden för teknik och ingenjörsvetenskap hittar du bibliotekets sökguide samt länkar kring sök- och skrivhjälp, referenshantering och källkritik.Och förslag på databaser och sökverktyg som du kan använda för att hitta olika typer av publikationer och annan information inom ämnesområdet.

Sökguiden

I bibliotekets sökguide får du tips på hur och var du hittar artiklar, böcker och annat för din uppgift eller ditt examensarbete. Du guidas genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Bild på de fem delarna av bibliotekets sökguide Till bibliotekets sökguide
Böcker

Bibliotekets tryckta böcker hittar du i vår katalog. Kursböcker finns på plan 2 (entréplanet) i hyllorna märkta KURS.

LIBRIS är den nationella katalogen där böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek finns. Här söker du med fördel avhandlingar.

Folkbiblioteken i Gävleborgs län har en gemensam bibliotekskatalog.

E-böcker

E-böcker läser du i datorn, surfplattan eller mobilen.

Databaser och artiklar

Databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, sammanfattningar (abstracts) och fulltext till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar med mera.

Använd länkarna på bibliotekets sidor och logga in med ditt användarkonto när du söker hemma så har du tillgång till samma databaser som när du sitter på biblioteket.

Samsökning

 • Discovery
  Discovery söker i många av bibliotekets databaser samtidigt. Observera att ämnesordsregister saknas och begränsningen till refereegranskade tidskrifter i vissa fall kan vara missvisande.

Svenska databaser

 • Artikelsök
  Referenser till artiklar i svenska tidskrifter och dagstidningar.
 • Retriever Research
  Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer.
 • BYGGDOK kunskapsbank 1966-2006
  Referenser till artiklar, böcker, rapporter, avhandlingar m.m. inom fastighets-, bygg- och miljöområdet.

Internationella databaser

Academic Search Elite
Referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden. Ämnesordsregister. Ingår i Discovery.

 • ASCE - Civil engineering database (CEDB)
  Fritt tillgänglig. Referenser och abstracts till publikationer från American Society of Civil Engineers.
 • CORE
  Fritt tillgängliga artiklar, rapporter m.m. i öppna arkiv.
 • GreenFILE
  Referensdatabas inom miljövetenskap. Länkar till fulltext. Ämnesordsregister. Ingår i Discovery.
 • IEEE Xplore digital library
  Fulltextdatabas främst inom elektronik och datavetenskap.
 • Inspec
  Referensdatabas inom teknik, fysik, elektronik, datavetenskap och informationsteknologi. Länkar till fulltext. Ämnesordregister. Ingår i Discovery.
 • SciTEch Connect
  Fritt tillgänglig information från USA:s energidepartement med bl.a.
  - Information Bridge Fulltextrapporter 1995-
  - Energy Citations Database 1948-
  - DOE Green energy
 • Scopus
  Referenser till och sammanfattningar av artiklar i tidskrifter inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.
Googla vetenskapligt
 • Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, studentuppsatser med mera. Använd bibliotekets länkar när du sitter hemma så kommer du åt artiklar i tidskrifter som biblioteket prenumererar på.
 • Du kan behöva aktivera bibliotekslänkar för University of Gävle under Inställningar. Instruktion för hur du aktiverar bibliotekslänkar

Tidskrifter

I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel fått en referens från en bok eller en annan artikel. Där ser du om vi har tidskriften i elektronisk form alternativt i tryckt form i biblioteket, samt vilka årgångar vi har tillgång till.

Lagstiftning och standarder
 • Innehåller bland annat rättsfall, lagtextsamlingar och kommentarer till lagtext. Klicka på Utforska och sedan Grundmaterial för att få en överblick. Lagkommentarerna finns under Litteratur.
 • SIS Abonnemang
  Standarder i fulltext från SIS och motsvarande europeiska och internationella standardiseringsorgan.
Patent

Espacenet (via PRV)

 • Internationell patentdatabas från European Patent Office (EPO). Databasen innehåller mer än 100 miljoner nationella och internationella patent/patentansökningar.
Statistik

Statistiska centralbyrån (SCB)

 • Sveriges officiella statistik från SCB och 27 andra myndigheter. Klicka på Hittat statistik för att se statistik inom olika ämnesområden.
Radio- och tv program

Genom UR access kan du ta del av radio- och TV-program från Utbildningsradion. Om du sitter utanför högskolan loggar du in med ditt användarkonto.

Sökhjälp

Du kan få hjälp i bibliotekets informationsdisk.

Kontakt

Karin Meyer Lundén

e-post: karin.meyer@hig.se
Telefon: 026-64 89 19

Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-09-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)