Teknik och ingenjörsvetenskap

Ämnesguide i teknik och ingenjörsvetenskap.

Böcker

Bibliotekets tryckta böcker hittar du i vår katalog.
Kursböcker finns på plan 2 (entréplanet) i hyllorna märkta KURS.

LIBRIS är den nationella katalogen där böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek finns. Här söker du med fördel avhandlingar.

Folkbiblioteken i Gävleborgs län har en gemensam bibliotekskatalog.

E-böcker

E-böcker läser du i datorn, surfplattan eller mobilen.

Uppslagsverk

Allmänna

Byggteknik

Maskinteknik

Artiklar - Databaser

Databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, sammanfattningar (abstracts) och fulltext till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar med mera.

Använd länkarna på bibliotekets sidor och logga in med ditt användarkonto när du söker hemma så har du tillgång till samma databaser som när du sitter på biblioteket.

Samsökning

 • Discovery
  Discovery söker i många av bibliotekets databaser samtidigt. Observera att ämnesordsregister saknas och begränsningen till refereegranskade tidskrifter i vissa fall kan vara missvisande.

Svenska databaser

 • Artikelsök
  Referenser till artiklar i svenska tidskrifter och dagstidningar.
 • Retriever Research
  Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer.
 • BYGGDOK kunskapsbank 1966-2006
  Referenser till artiklar, böcker, rapporter, avhandlingar m.m. inom fastighets-, bygg- och miljöområdet.

Internationella databaser

 • ASCE - Civil engineering database (CEDB)
  Fritt tillgänglig. Referenser och abstracts till publikationer från American Society of Civil Engineers.
 • GreenFILE
  Referensdatabas inom miljövetenskap. Länkar till fulltext. Ämnesordsregister. Ingår i Discovery.
 • IEEE Xplore digital library
  Fulltextdatabas främst inom elektronik och datavetenskap.
 • OAIster
  Fritt tillgängliga artiklar, rapporter m.m. i öppna arkiv.
 • SciTEch Connect
  Fritt tillgänglig information från USA:s energidepartement med bl.a.
  - Information Bridge Fulltextrapporter 1995-
  - Energy Citations Database 1948-
  - DOE Green energy
 • Scopus
  Referenser till och sammanfattningar av artiklar i tidskrifter inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.

Googla vetenskapligt

 • Google Scholar
  Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, uppsatser med mera. Använd våra länkar när du sitter hemma så kommer du åt artiklar i tidskrifter som biblioteket prenumererar på.

Tidskrifter

I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel fått en referens från en bok eller en annan artikel. Där ser du om vi har tidskriften i elektronisk form alternativt i tryckt form i biblioteket, samt vilka årgångar vi har tillgång till.

Lagstiftning och standarder

 • Zeteo
  Innehåller bland annat rättsfall, lagtextsamlingar och kommentarer till lagtext. Klicka på Utforska och sedan Grundmaterial för att få en överblick. Lagkommentarerna finns under Litteratur.
 • e-nav
  Standarder i fulltext från SIS och motsvarande europeiska och internationella standardiseringsorgan.

Patent

 • Espacenet (via PRV)
  Internationell patentdatabas från European Patent Office (EPO). Databasen innehåller mer än 100 miljoner nationella och internationella patent/patentansökningar.

Statistik

 • Statistiska centralbyrån (SCB)
  Sveriges officiella statistik från SCB och 27 andra myndigheter. Klicka på Hittat statistik för att se statistik inom olika ämnesområden.

Radio- och tv-program

Genom UR access kan du ta del av radio- och TV-program från Utbildningsradion. Om du sitter utanför högskolan loggar du in med ditt användarkonto.

Sökhjälp

 • Du kan få hjälp i bibliotekets informationsdisk.
 • Om du behöver mer hjälp med uppsatsarbetet kan du Boka en bibliotekarie.

Kontakt

Karin Meyer Lundén

e-post: Karin.Meyer@hig.se
Telefon: 026-64 89 19

Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-11-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)