Trädgårdsmästarprogrammet

I den här ämnesguiden beskrivs och länkas verktyg och resurser som är centrala vid informationssökning inom det nu avslutade Trädgårdsmästarprogrammet. Guiden är fortfarande användbar för de studenter som slutför sina examensarbeten.

Om ämnesguiden

Böcker och e-resurser

Biblioteket på Wij Trädgårdar är numera integrerat i bokbeståndet på Högskolebiblioteket i Gävle. Förutom den tryckta litteraturen inom berörda ämnesområden, har högskolebiblioteket också ett stort utbud av elektroniska informationsresurser. Det är främst dessa som lyfts fram i ämnesguiden.

Tillgång till e-resurser

E-resurserna är tillgängliga hemifrån, men du måste utgå från bibliotekets länkar, så att du dirigeras över högskolans proxyserver om det är en resurs som kräver inloggning utanför campus. Du kan även använda tjänsten Fjärrskrivbord för att komma åt detta innehåll.

I slutet av guiden finns information om vetenskapliga texter, källkritik samt vetenskapligt skrivande.


Tryckta böcker och rapporter

Högskolebibliotekets tryckta material hittar du i vår katalog.

I biblioteket hittar du böcker inom ditt ämnesområdet uppställt på flera olika hyllplaceringar, alla på plan 3 i biblioteket.

 • Uf  Botanik
 • 615.8515 Trädgårdsterapi m.m.
 • 634 Fruktodling
 • 635 Trädgårdsväxter
 • 712 Landskapsarkitektur

E-böcker och lexikon  -  ett urval

Sök fler tryckta böcker och e-resurser

 • Libris
  De svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog.
  Begränsa till "Mina bibliotek" för att se vilka publikationer som är tillgängliga i Gävle inklusive online. I Libris finns även länkar till mer än 20000 e-tidskrifter och 18000 TV- och radioprogram från Utbildningsradion.
 • eBook Collection (Ebsco)
  En samling med ca 140.000 e-böcker på engelska inom alla ämnesområden. Kan sökas separat i detta gränssnitt eller som en del av sökportalen Discovery nedan. Böckerna kan läsas online och även laddas ner till den egna datorn eller surfplattan.

Uppsatser

 • DiVA 
  Uppsatser från högskolan i Gävle. Sök på ämnet Biologi eller programmet Trädgårdsmästarprogrammet.
 • Epsilon
  Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) fulltextarkiv med uppsatser.
 • Uppsök 
  Uppsatser i fulltext från ett 30-tal svenska lärosäten, inklusive högskolan i Gävle och SLU (allt är inte med).

TV- och Radioprogram

 • UR access
  18000 TV- och radioprogram från Utbildningsradion


Databaser

Databaser använder du för att söka efter artiklar m.m. inom ett ämne.

Sökportaler

 • Discovery
  Bibliotekets egen sökportal som samtidigt söker i många av bibliotekets databaser inklusive katalogen. En genväg som ger träff på sökord inom alla ämnesområden. Täcker vetenskapliga artiklar, konferensbidrag, avhandlingar, rapporter, tryckta och elektroniska böcker. Rekommenderas!
 • Google Scholar
  Ett sökverktyg som indexerar både fria vetenskapliga dokument på internet och många förlags vetenskapliga databaser. I likhet med referensdatabaserna nedan, erbjuder den länkar till fulltextdatabaserna. Använd det avancerade sökgränssnittet.
  Rekommenderas som andrahandsalternativ till sökportalen Discovery!

Referensdatabaser

Innehåller bara referenser och abstract till artiklar och andra dokument, men är mer omfattande än fulltextdatabaserna nedan. Via länkar till fulltextdatabaserna kan du komma åt artiklar i fulltext från många förlag i samma sökning.

 • Agricola 
  National Agricultural Library Catalogue (USDA) två delar med referenser till böcker respektive artiklar. Inga länkar till fulltextdatabaser.
 • Artikelsök
  Populärvetenskaplig databas som indexerar artiklar i över 550 svenska tidskrifter och 15 dagstidningar. Fulltextlänkar till ett par av dagstidningarna.
 • Cinahl
  Indexerar 3000 tidskrifter inom vårdvetenskap, hälso- och sjukvård.
  Artiklar om trädgårdsterapi och naturens läkande kraft ingår också. Har en inbyggd ämnesordslista (Cinahl headings).
 • GreenFile
  Indexerar tidskrifter inom miljövetenskap i vid bemärkelse, inklusive hållbar odling m.m.
 • PsycINFO
  Indexerar 2500 tidskrifter inom psykologi, hälsovetenskap etc. Har en inbyggd ämnesordslista (thesaurus).
 • Scopus
  Indexerar ca 18000 vetenskapliga tidskrifter varav 17000 är refereegranskade. Konferensbidrag ingår också. Täcker alla ämnesområden.
 • SwePub
  Databas över vetenskapliga publikationer från svenska lärosäten. Har länkar till DiVA, Epsilon och andra lokala publiceringsdatabaser.
 • Web of Science
  Indexerar ca 10000 refereegranskade vetenskapliga tidskrifter inom alla ämnesområden. Dessutom ingår en stor mängd konferensbidrag.

Fulltextdatabaser

Innehåller även fulltexten till artiklar och andra dokument, men är inte lika omfattande som referensdatabaserna. Varje förlag har i regel sin egen fulltextdatabas.

 • Academic Search Elite
  En kombinerad referens- och fulltextdatabas.
  Indexerar närmare 4000 tidskrifter varav drygt 2000 är i fulltext. 2900 av tidskrifterna är refereegranskade. Täcker alla ämnesområden och flera förlag samt har en inbyggd ämnesordslista (subject terms). Förutom Academic Search Elite har biblioteket abonnemang på 10-15 vetenskapliga fulltextdatabaser från olika förlag varav flera täcker biologi inklusive trädgårdsodling. Du kan söka i dessa separat, men det är effektivare att söka i referensdatabaserna ovan, främst sökportalen Discovery, och följa länkar till fulltextdatabaserna.
 • Agris
  (Information System for the Agricultural science and technology)
  Maintained by FAO and 150 other organizations. AGRIS contains over 8 million bibliographic references on agricultural research and technology and links to related data resources on the Web
 • Epsilon 
  SLU:s fulltextarkiv med artiklar, avhandlingar och rapporter inom lantbruk och trädgårdsodling i vid mening.
 • Retriever - Research
  Populärvetenskaplig databas med fulltext från flera hundra svenska tidningar och tidskrifter.
  Använd Utökad sökning och sök i rubriken och ingressen.
 • VäxtEko
  130 000 sidor svensk facklitteratur om växtskydd, växtnäring och ekologisk odling. Uppdateras ej. SLUs eget material har flyttas till Epsilon (se ovan)

Faktadatabaser

 • Digiflora
  En databas för växtbestämning genom successivt val bland direkt observerbara egenskaper hos den sökta växten.
 • Movium Plantarum
  En databas över mer än 3000 träd, buskar och örter. Planer finns att inbegripa även örtartade växter. En prenumeration fanns inom Trädgårdsmästarprogrammets ram. Den är eventuellt tillgänglig via ämnesgruppen i Biologi.
 • SKUD - Svensk kulturväxtdatabas
 • Den virtuella floran (Naturhistoriska riksmuseét)
  En databas över nordiska växtarter.
 • EOL - Encyclopedia of life
 • Plants database (USDA-NRCS)
  Databas över växter i USA och dess territorier


Tidskrifter

 • Bibliotekets tidskriftsförteckning
  Förteckningen omfattar 800 tryckta tidskrifter och mer än 20000 e-tidskrifter med länkar till de fulltextdatabaser där de ingår.
  Tidskriftsförteckningen används när du ska söka fram specifika tidskriftstitlar och bläddra fram till artiklar som du redan känner till (har referenserna till).
  Om du sökt fram en artikel i en databas, men inte kan öppna fulltexten, ska du alltid kolla tidskriftstiteln i tidskriftsförteckningen för att se om tidskriften finns i tryckt form eller i elektronisk form i någon annan databas som inte är länkad till den första databasen.
 • Ulrichsweb
  Den internationella standardförteckningen över vetenskapliga tidskrifter, populärare magasin samt dagstidningar från hela världen.
  Förtecknar över 300.000 titlar med uppgift om tidskriften är refereegranskad eller inte, vilka databaser den indexeras i , länkar till innehållsförteckningar och tidskriftens hemsida m.m.


Internetresurser

Natur och hälsa - Trädgårdsterapi
Vetenskaplighet


Källkritik


Kontakt

Egon Nilsson

e-postadress: Egon.Nilsson@hig.se
Telefon: 026-64 89 40

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-08-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)