Gå till eugreenalliance
Sök

Bibliotekets ämnesguide i bildpedagogik

Här hittar du tips på olika databaser och andra resurser inom ämnet.

Böcker och tidskrifter

Här hittar du länkar till kataloger, där du kan söka efter både böcker och e-böcker, samt länken till vår tidskriftsförteckning.

Böcker

Kursböcker finns på entréplanet och är märkta KURS.

På de här hyllorna hittar du böcker som är av intresse för ämnet bildpedagogik:

 • 370-379 Skola och pedagogik
 • 700-792 Målarkonst, konsthantverk, filmvetenskap mm
 • 700.71 Bildundervisning
 • 701 Konstteori

Bibliotekskataloger

 • E-böcker
Tidskrifter
 • Bibliotekets tidskriftsförteckning
  I tidskriftsförteckningen kan du söka efter en tidskrift som du vet namnet på för att se om biblioteket har tillgång till den.
 • Förslag på vetenskapliga tidskrifter inom bildpedagogik
 • Arts Education Policy Review
 • International Journal of Art & Design Education
 • International Journal of Education and the Arts
 • Studies in Art Education

Databaser och samsökningstjänster

Här hittar du länkar till olika samsökningstjänster och databaser.

Databaser

Samsökning

 • Google Scholar 
  En allmän, internationell söktjänst för vetenskaplig litteratur.
 • Discovery
  Bibliotekets sökportal som söker i flera av bibliotekets databaser samtidigt

Databaser

En artikeldatabas täcker ofta en mängd olika tidskrifter inom ett ämnesområde. Förslag på databaser som kan vara relevanta för bildpedagogik:

 • AATA online
  AATA Online är en omfattande databas med abstrakt, relaterade till bevarande av materiellt kulturarv.

CAMEO är en databas som sammanställer, definierar och sprider teknisk information om den distinkta samlingen av termer, material och tekniker som används inom områdena konstbevarande och historiskt bevarande.

 • ERIC 
  Den stora databasen inom utbildningsvetenskap.
 • Google Scholar
  Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material.
 • Oxford Academic Journals
  Innehåller tidskrifter i fulltext inom alla ämnesområden från förlaget Oxford University Press. Inom bildpedagogik kan följande tidskrifter vara av intresse;
 • The Journal of Aesthetics and Art Criticism - innehåller aktuella forskningsartiklar, symposier, specialutgåvor och bokrecensioner inom estetik och konst.
 • Journal of Design History - innehåller artiklar om designhistoria och studier av visuell och materialkultur.
 • The Oxford Art Journal - innehåller artiklar om bland annat konsthistoria.
 • Svensk konstvetenskaplig bibliografi
  Svensk konstvetenskaplig bibliografi är en deldatabas i Libris och innehåller referenser till artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker monografier och samlingsverk recensioner i tidskrifter. Perioden 1994-1996 har indexerats. För tiden därefter finns för närvarande ingen finansiering.

Avhandlingar och uppsatser

Här hittar du information om var du kan söka efter avhandlingar och uppsatser.

Avhandlingar
 • Avhandlingar skrivna vid svenska universitet hittar du i LIBRIS.
  Till Libris

SwePub innehåller vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Här kan du bland annat avgränsa på doktorsavhandling eller licentiatavhandling.

Uppsatser

Uppsatser skrivna av studenter på högskolan i Gävle finns i DiVA. I Uppsök finns uppsatser och examensarbeten från svenska lärosäten. Uppsatser från Högskolan i Gävle ingår också i Uppsök.

Sök- och skrivhjälp

Här hittar du information om vetenskaplighet, vart du kan vända dig om du behöver hjälp med din sökning eller ditt akademiska skrivande.

Sökhjälp
 • Om du behöver hjälp med att söka information till ditt arbete kan du vända dig till informationsdisken. Om du behöver hjälp med informationssökning när du skriver din uppsats kan du boka en bibliotekarie

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

 • I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.
  Till bibliotekets sökguide i informationssökning
Kontakt

Maria Ambrén

e-post: Maria.Ambren@hig.se

Telefon: 026-64 87 06

Sara Martinsson

e-post: Sara.Martinsson@hig.se

Telefon: 026-64 85 29    

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)