Gå till eugreenalliance
Sök

Bibliotekets ämnesguide i ekonomi

I ämnesguiden för ekonomi hittar du tips på var du kan söka fram information inom ekonomiämnet.

Vad är ämnesguiden i ekonomi?

Ämnesguiden utgår från publikationstyp och ger sedan förslag på sökverktyg som passar bra att använda, till exempel olika databaser där du kan söka efter vetenskapliga artiklar eller bokkataloger där du kan hitta böcker.

Längst ner i ämnesguiden finns även länkar kring sök- och skrivhjälp, referenshantering och källkritik. Om du vill ha mer vägledning i informationssökning rekommenderas först och främst bibliotekets sökguide.

Databaser

Här finns länkar till olika databaser med vetenskapliga artiklar, böcker med mera, inom ämnet ekonomi.

Vetenskapliga artiklar - databaser
 • Kom ihåg att du måste vara inloggad med ditt användarkonto för att få åtkomst till artiklarna om du sitter utanför Högskolans nätverk.
  Söka hemifrån
 • Förslag på databaser inom ekonomi
 • Samsökning
 • Discovery och Google Scholar är verktyg som kan användas för att göra en bredare sökning. Discovery söker igenom många av bibliotekets databaser samtidigt medan Google scholar är en söktjänst från Google som söker igenom flera olika vetenskapliga källor på nätet.
  Till Discovery
  Till Google Scholar
 • Databaser A–Z
 • Tidskrifter
Böcker och e-böcker
 • Böcker
 • I bibliotekets lokala katalog kan du söka efter böcker på Högskolans bibliotek. Libris är en gemensam katalog för svenska bibliotek, i huvudsak universitets- och högskolebibliotek.
  Till Högskolebibliotekets katalog
  Till Libris
 • E–böcker
 • E-böcker är digitala böcker som du kan läsa via dator, surfplatta eller mobiltelefon. De böcker som du har hittat via biblioteket, till exempel i sökportalen Discovery, kan du läsa och ladda ned hemma genom att logga in med ditt användarkonto.
  Läs mer om hur du söker och öppnar e-böcker
 • IMF eLibrary
 • Internationella valutafondens e-bibliotek innehåller e-böcker, tidskrifter, working papers och annat utgivet av organisationen. Via IMF eLibrary kan du också hitta data och statistik, se direktlänk under "Statistik och data" längre ner i Ämnesguiden.
Företagsinformation
 • Retriever Business

Eikon

Eikon innehåller information och nyheter om både svenska och utländska bolag. Databasen möjliggör analyser av företag och marknader bland annat. Läs mer om Eikon under "Statistik och data".

 • Business Source Premier
 • Förutom vetenskapliga artiklar kan du via Business Source Premier även hitta företagsinformation, exempelvis industrirapporter och marknadsanalyser. Klicka på länken "Company Profiles" för att komma till företagssökningen.
  Till Business Source Premier
 • Bolagsfakta
 • Information om börsnoterade bolag. Här hittas också årsredovisningar i olika format, börskurser och nyheter.
  Till Bolagsfakta
 • Gale Business: Insights
 • Utöver vetenskapliga artiklar innehåller tjänsten SWOT-analyser, bokslut, rapporter och mer för företag, branscher och länder. Dessutom kan användare söka efter de främsta företagen inom ett visst land.
  Till Gale Business

Largestcompanies – Nordens största företag

Innehåller bland annat adresser, marknadsinformation och bokslutsinformation om Nordens största företag.

 • SCB:s branschnyckeltal
 • Med hjälp av Statistiska centralbyråns branschnyckeltal kan du jämföra ett företags styrkor och svagheter med en jämförelsegrupp. Omfattar drygt 40 olika nyckeltal för cirka 800 branscher.
  Till SCB:s branschnyckeltal
 • SNI–koder
 • Svensk näringsgrensindelning (SNI) kopplar ett företags verksamhet till en eller flera näringsgrenar. SNI 2007 är den standard som gäller från 2008. Statistiska centralbyrån har en sida där du kan söka efter SNI-koder.
  Till SNI 2007-sökning
Statistik och data

Eikon

Eikon innehåller ekonomisk och finansiell data från ett flertal länder. Här kan du hitta företagsinformation, aktieindex, investeringsanalyser och mycket mer. Data kan skrivas ut direkt eller exporteras till Excel, Word eller PowerPoint.

Åtkomst: För att kunna använda Eikon, måste du boka en tid när du vill använda programmet.

 • Statistik­ för Sverige
 • Statistik för Europa
 • Data
Uppsatser och forskningspublikationer
 • Uppsatser skrivna av studenter på högskola eller universitet klassas inte som referentgranskade forskningspublikationer. Som student kan du ändå använda andra studenters arbeten för att få inspiration och tips på metoder, arbetssätt och litteratur.
 • Till forskningspublikationer räknas avhandlingar, rapporter och annat som forskare producerar.
  Läs mer om var du hittar uppsatser och forskningspublikationer
Nyhetsmedia
 • Gale OneFile: News
 • Nytt 2023!
  Internationella dagstidningar i fulltext, bland annat The Economist, The Guardian, The New York Times och The Washington Post.
  Till Gale OneFile: News
 • Mediearkivet
 • I Mediearkivet kan du hitta nyhetsartiklar som har publicerats i svensk press.
  Till Mediearkivet
 • Svenska dagstidningar
 • En tjänst från Kungliga biblioteket som gör det möjligt att söka i digitaliserade svenska dagstidningar från 1645 och framåt. Tidningar yngre än 115 år kan dock endast läsas från en särskild dator på biblioteket. Denna dator kan bokas i max fyra timmar per tillfälle. Boka datorn genom att skicka ett mejl med namn, datum och tid till mejladress: biblioteket@hig.se.
  Till Svenska dagstidningar
 • UR Access
 • Via UR Access kan du ta del av radio- och TV-program från Utbildningsradion. Om du sitter utanför Högskolan loggar du först in med ditt användarkonto.
  Till UR Access
Lag och rätt
 • FAR Online

Föreningen Auktoriserade Revisorer ligger bakom FAR Online, som innehåller lag- och regelsamlingar inom revision, redovisning, skatter och affärsrätt. Genom FAR Online kan du också nå tidskrifterna Skattenytt, Resultat och Balans.

 • Lagrummet
 • JUNO­–juridisk informationstjänst
 • En databas med författningar, rättsfall och lagtextkommentarer.
 • Till JUNO

Mer information om att söka och skriva

Sökhjälp
 • Vänd dig i första hand till bibliotekets sökguide eller till informationsdisken på biblioteket. Det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se. Arbetar du med din uppsats och behöver extra sökvägledning kan du boka en bibliotekarie.
  Till bibliotekets sökguide
  Läs mer om Boka en bibliotekarie
Granska och värdera
Skrivhjälp
 • Referenser
 • Det är viktigt att referera på ett korrekt sätt till andras texter som du använder i ditt eget arbete. När du refererar utgår du från ett särskilt ramverk, ett referenssystem. Det ska tydligt framgå för läsaren vilka tankar och ord som är dina egna och vilka som är någon annans.
  Läs mer om att skriva referenser
  Antiplagieringsguiden Refero
 • Referenshanteringssystemet Zotero
 • För att få bättre ordning på referenserna kan det vara bra att ta hjälp av ett referenshanteringssystem. Med Zotero kan du spara ner dina referenser och sedan infoga dem i ditt dokument. Du kan också skapa en litteraturförteckning.
  Kom igång med Zotero
 • Skrivarverkstaden

Hos Skrivarverkstaden kan du som är student på Högskolan i Gävle få hjälp i ditt skrivande. Du kan boka tid för handledning via Skrivarverkstadens sida.
Till Skrivarverkstadens sida

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

 • I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.
  Till bibliotekets sökguide i informationssökning
Kontakt

Jonas Larsson

E-post: Jonas.Larsson@hig.se
Telefon: 026-64 86 54

Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-09-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)