Sök

Bibliotekets ämnesguide i engelska

Ämnesguide i engelska.

Sökguiden

Här guidas du genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Böcker

Kursböcker finns på plan 2 (entréplanet) märkta KURS.

 • Bibliotekskataloger
  LIBRIS
  Svenska universitets- och högskolebibliotekens gemensamma katalog

Fritt tillgängliga textarkiv
Project Gutenberg

Databaser
 • Academic Search Elite
  Referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden
 • ERIC
  ERIC är en referensdatabas inom utbildningsvetenskap.
 • JSTOR
  Arkivdatabas, tillgång till Language & Literature Collection med 58 tidskrifter i fulltext
 • ScienceDirect
  Innehåller ca 22 tidskrifter i fulltext inom Language and Linguistics från 1995-
 • Wiley Online Library
  Tidskrifter i fulltext inom Language, Linguistics and Literature från 1997-
 • DOAJ
  Fritt tillgängliga kvalitetsgranskade vetenskapliga fulltexttidskrifter ca 330 tidskrifter inom Language, Literature and Linguistics.
Tidskrifter
Internetresurser
 • Google Scholar
  Vetenskaplig litteratur, avhandlingar, böcker, referat och artiklar, från akademiska förlag, universitet och andra akademiska organisationer samt länkar till citerande artiklar
Skrivhjälp
Kontakt

Maria Ambrén

e-post: Maria.Ambren@hig.se

Telefon: 026-64 87 06

Sara Martinsson

e-post: Sara.Martinsson@hig.se

Telefon: 026-64 85 29

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2021-02-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)