Sök

Bibliotekets ämnesguide i engelska

Ämnesguide i engelska.

Böcker

Kursböcker finns på plan 2 (entréplanet) märkta KURS.

 • Bibliotekskataloger
  Till LIBRIS
  Svenska universitets- och högskolebibliotekens gemensamma katalog.

Fritt tillgängliga textarkiv
Project Gutenberg

Databaser
 • Academic Search Elite
  Referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden.
 • ERIC
  ERIC är en referensdatabas inom utbildningsvetenskap.
 • JSTOR
  Arkivdatabas, tillgång till Language & Literature Collection med 58 tidskrifter i fulltext.
 • ScienceDirect
  Innehåller ca 22 tidskrifter i fulltext inom Language and Linguistics från 1995-.
 • Wiley Online Library
  Tidskrifter i fulltext inom Language, Linguistics and Literature från 1997-.
 • DOAJ
  Fritt tillgängliga kvalitetsgranskade vetenskapliga fulltexttidskrifter ca 330 tidskrifter inom Language, Literature and Linguistics.
Tidskrifter
Internetresurser
 • Google Scholar
  Vetenskaplig litteratur, avhandlingar, böcker, referat och artiklar, från akademiska förlag, universitet och andra akademiska organisationer samt länkar till citerande artiklar.
Skrivhjälp
 • Referenshanteringsprogram
 • Skriva referenser
  Referensutformning enligt olika system.
 • Skrivarverkstaden
  Till Skrivarverkstaden kan du som är student på Högskolan i Gävle komma för att utvecklas i ditt skrivande.

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

 • I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.
  Till bibliotekets sökguide i informationssökning
Kontakt

Maria Ambrén

e-post: Maria.Ambren@hig.se

Telefon: 026-64 87 06

Sara Martinsson

e-post: Sara.Martinsson@hig.se

Telefon: 026-64 85 29

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2022-08-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)