Gå till eugreenalliance
Sök

Bibliotekets ämnesguide i medie- och kommunikationsvetenskap

Ämnesguide i medie- och kommunikationsvetenskap

Databaser, tidskrifter och webbresurser

Böcker
 • Libris
  Den nationella katalogen där böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek finns. I Libris hittar du även avhandlingar.
 • HelGe-biblioteken
  Katalog för Stadsbiblioteket i Gävle och andra folkbibliotek i Gävleborgs län.
Uppsatser och forskningspublikationer

Svenska uppsatser i fulltext

Svenska forskningspublikationer

Databaser

Sökmotorer

 • Till Google Scholar
  Indexerar både fria och olika förlags vetenskapliga dokument på Internet.

Referens- och fulltextdatabaser–vad är skillnaden?

En referensdatabas innehåller referenser och abstract till artiklar och andra dokument. Via länkar till fulltextdatabaserna kan du komma åt artiklar i fulltext från många förlag i en och samma sökning.

En fulltextdatabas innehåller även fulltext till artiklar och andra dokument.

  • Artikelsök
   Populärvetenskaplig referensdatabas som indexerar svenska tidskrifter och dagstidningar.
  • Academic Search Premier
   Täcker alla ämnesområden samt har en inbyggd ämnesordslista, Subject terms.
  • JSTOR
   Arkivdatabas som innehåller klassiska tidskrifter i fulltext inom företags- och nationalekonomi, pedagogik och rättsvetenskap samt språk- och litteraturvetenskap.
  • JUNO
   Juridisk databas.
  • LISTA - Library, Information Science & Technology Abstracts
   Referensdatabas med artiklar, bokkapitel med mera om biblioteksfrågor och informationshantering.
  • Mediearkivet (Retriever)
   Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer. Använd fjärrskrivbordet om du söker utanför Högskolan.
   OBS! Premiumartiklar från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri kan endast nås genom särskild inloggning i biblioteket. Kontakta personalen för inloggning.
  • NCOM - Nordisk medieforskning
   NCOM är en databas där du kan söka efter projekt, forskare, institutioner och publikationer sedan 2006-2007.
  • Project Muse
   Databasen innehåller artiklar i tidskrifter från universitetsförlag och vetenskapliga sällskap, men endast referenser och abstract visas (prenumerationen avslutades 2012)
  • Scopus
   Referenser och abstrakt till artiklar inom alla ämnesområden. Scopus är ett alternativ till ISI Web of Science.
  • Svensk Mediedatabas
   SMDB, är söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här finns uppgifter om tv, radio, video, film, skivor och multimedier.
  • UR access
   Via UR access kan du ta del av program som UR tillhandahåller.
   Om du sitter utanför högskolans nätverk måste du logga in med ditt användarkonto för att kunna titta på programmen.
  • Web of Science
   Innehåller artiklar ur vetenskapliga tidskrifter inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.
Tidskrifter
MKV-resurser på webben
 • Svenska dagstidningar
  Databasen innehåller digitaliserade dagstidningar från år 1645 till och med idag. På grund av upphovsrätten så medges endast fri tillgång till material äldre än 115 år.
 • Årgångar som inte är fritt tillgängliga kan läsas från en särskild dator i biblioteket.
  Denna dator kan bokas i max 4 timmar.
  Kontakta biblioteket för att boka: biblioteket@hig.se

Mer information om att söka och skriva

Sökhjälp

Du kan få hjälp i informationsdisken måndag–fredag 9.00–16.00.

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

 • I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.
  Till bibliotekets sökguide i informationssökning
Kontakt

Anna Prymka

e-post: Anna.Prymka@hig.se
Telefon: 026-64 89 45

Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-09-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)