Sök

Bibliotekets ämnesguide i pedagogik och didaktik

I ämnesguiden för pedagogik och didaktik presenteras olika sökverktyg som du kan använda för att hitta böcker, artiklar och annat inom pedagogik och didaktik.

Sökguiden

Här får du tips på hur och var du hittar artiklar, böcker och annat för din uppgift eller uppsats. Du guidas genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.


Databaser

Här finns länkar till olika databaser med vetenskapliga artiklar, böcker med mera, inom pedagogik och didaktik.

Databaser

Svenska databaser

 • Artikelsök
  Referenser till svenska tidnings- och tidskriftsartiklar.
 • SwePub
  Referenser och fulltext till forskningspublikationer skrivna vid svenska lärosäten på svenska och engelska.
 • Uppsök
  Uppsatser och examensarbeten från svenska lärosäten. Uppsatser från Högskolan i Gävle ingår.

Internationella databaser

 • Academic Search Premier
  Abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden, ca 500 i ämnet Education.
  DOAJ
  Vetenskapliga fulltexttidskrifter varav 600 inom Education. Flerspråkig, fritt tillgänglig.
  ERIC
  ERIC är den stora databasen inom utbildningsvetenskap.

Google Scholar
Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material.


Böcker och tidskrifter

Här hittar du länkar till kataloger, där du kan söka efter både böcker och e-böcker, samt länken till vår tidskriftsförteckning.

Böcker

Tryckta böcker

Kursböcker finns på entréplanet och är märkta KURS.

 • LIBRIS
  Den nationella katalogen för böcker, rapporter och avhandlingar från svenska högskole- och universitetsbibliotek.

e-böcker

Ordböcker

Tidskrifter


Övrigt

Här hittar du bland annat länkar till myndigheter och sidor med tips för lärare.

Internetresurser
Myndigheter och organisationer


Sök- och skrivhjälp

Här hittar du information om vetenskaplighet, vart du kan vända dig om du behöver hjälp med din sökning eller ditt akademiska skrivande.

Sökhjälp
 • Om du behöver hjälp med att söka information till ditt arbete kan du vända dig till informationsdisken.
  Om du behöver hjälp när du skriver uppsats kan du använda vår tjänst Boka en bibliotekarie
Kontakt

Maria Ambrén

e-post: Maria.Ambren@hig.se

Telefon: 026-64 87 06

Sara Martinsson

e-post: Sara.Martinsson@hig.se

Telefon: 026-64 85 29

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2022-01-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)