Gå till eugreenalliance
Sök

Bibliotekets ämnesguide i pedagogik och didaktik

I ämnesguiden för pedagogik och didaktik presenteras olika sökverktyg som du kan använda för att hitta böcker, artiklar och annat inom pedagogik och didaktik.

Databaser

Här finns länkar till olika databaser med vetenskapliga artiklar, böcker med mera, inom pedagogik och didaktik.

Databaser

Svenska databaser

 • Artikelsök
  Referenser till svenska tidnings- och tidskriftsartiklar.
 • SwePub
  Referenser och fulltext till forskningspublikationer skrivna vid svenska lärosäten på svenska och engelska.
 • Uppsök
  Uppsatser och examensarbeten från svenska lärosäten. Uppsatser från Högskolan i Gävle ingår.
 • Skandinaviska databaser

Internationella databaser

 • Academic Search Premier
  Abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden, bland annat i ämnet Education.
  DOAJ
  Vetenskapliga fulltexttidskrifter inom Education. Flerspråkig, fritt tillgänglig.
  ERIC
  ERIC är den stora databasen inom utbildningsvetenskap.

Google Scholar
Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material.

Böcker och tidskrifter

Här hittar du länkar till kataloger, där du kan söka efter både böcker och e-böcker, samt länken till vår tidskriftsförteckning.

Böcker

Tryckta böcker

 • Till LIBRIS
  Den nationella katalogen för böcker, rapporter och avhandlingar från svenska högskole- och universitetsbibliotek.

E-böcker

 • Ordböcker
Tidskrifter

Övrigt

Här hittar du bland annat länkar till myndigheter och sidor med tips för lärare.

Myndigheter och organisationer

Sök- och skrivhjälp

Här hittar du information om vetenskaplighet, vart du kan vända dig om du behöver hjälp med din sökning eller ditt akademiska skrivande.

Sökhjälp
 • Om du behöver hjälp med att söka information till ditt arbete kan du vända dig till informationsdisken. Om du behöver hjälp när du skriver uppsats kan du använda vår tjänst "Boka en bibliotekarie".
  Till formuläret boka en bibliotekarie

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

 • I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.
  Till bibliotekets sökguide i informationssökning
Kontakt

Maria Ambrén

e-post: Maria.Ambren@hig.se

Telefon: 026-64 87 06

Sara Martinsson

e-post: Sara.Martinsson@hig.se

Telefon: 026-64 85 29

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-06-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)