Gå till eugreenalliance
Sök

Bibliotekets ämnesguide i rättsvetenskap

I denna ämnesguide hittar du ett urval informationsresurser för studier inom rättsvetenskap.

Författningar, förarbeten och rättsfall

Här finns länkar till författningar, förarbeten och rättsfall.

Böcker och ordlistor

Böcker

Databaser, tidskrifter och länkar till olika myndigheter

Databaser

Databaser som kräver inloggning

 • JUNO
  I JUNO finns lagtext, förarbeten och rättsfall. Här finns också Norstedt Juridiks lagkommentarer till ett urval lagar.
 • Business Source Premier
  Fulltextdatabas inom ekonomi som även innehåller juridiska tidskrifter inom internationell skatte- och bolagsrätt.
 • FAR online
  Databasen innehåller material inom områdena redovisning, revision, skatter, associationsrätt, arbetsrätt, fastigheter, insolvens och upphandling. Materialet omfattar även tidskrifterna Balans, Resultat och SkatteNytt.

Fritt tillgängliga

 • Lagrummet.se
  Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Innehåller fulltext av författningar (SFS samt myndigheters författningssamlingar), förarbeten, svensk rättspraxis samt en del internationellt material. Under rubriken ”Rättsprocessens olika steg” beskrivs de olika rättskällorna och lagstiftningsprocessen
 • Sveriges riksdag > Dokument och lagar
  Den svenska riksdagens offentliga sök- och informationssida. Här finns större delen av det offentliga trycket, som SFS, utskottsbetänkanden, propositioner med mera, fritt i elektronisk form. Under rubriken ”Lagar – så funkar det” beskrivs lagstiftningsarbetet vid riksdagen.
 • Regeringen.se > Rättsliga dokument
 • Regeringens rättsliga dokument som exempelvis kommittédirektiv, betänkanden (SOU, Ds), propositioner, lagar och förordningar.
Tidskrifter
 • Ett urval tidskrifter inom området

Undervisningsmaterial

Undervisningsmaterial från olika myndigheter om rättsprocessen
 • Så går det till i domstolen
  Strandskyddsmyndigheten ger en övergripande bild av de svenska rättskällorna och hur man som jurist använder sig av dem i sitt arbete. Exemplen är hämtade från miljöområdet men filmen är användbar utifrån ett allmänjuridiskt perspektiv.
  Juridisk metod och rättslära

Hur själva lagstiftningsprocessen går till kan du följa via riksdagens, regeringens och Lagrummets webbplatser:

Att skriva referenser

Kontakt

Jonas Larsson

E-post: Jonas.Larsson@hig.se
Telefon: 026-64 86 54

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)