Sök

Bibliotekets ämnesguide i religionsvetenskap

Ämnesguide i religionsvetenskap.

Böcker

Hylla 200 med underavdelningar = Religionsvetenskap.
Böcker om religionsdidaktik hittar du på hyllan 200.71 men även 372.84. Böcker inom Religionssociologi finns på 306.6. Böcker om folklore (folktro) är placerade på hyllan 398 och underliggande. Parapsykologi och ockultism hittas på hyllan 130.

 • LIBRIS är den nationella katalogen där böcker från svenska högskole- och forskningsbibliotek finns. I Libris hittar man även avhandlingar. 

E-böcker

E-böcker läser du i datorn eller på surfplatta. Vi har flera olika paket med e-böcker.

Uppslagsverk

Databaser

Databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar m.m. Det finns fulltextdatabaser och bibliografiska databaser.

Söka hemifrån

När du är hemma eller på annat ställe utanför campus måste du göra en direktinloggning. Om du sedan går via länkarna på bibliotekets sidor har du tillgång till artiklarna i databaserna på samma sätt som när du sitter på biblioteket.

Samsökning

 • Discovery är en samsökningstjänst som söker i många av bibliotekets engelskspråkiga databaser, främst artiklar, konferensbidrag och e-böcker.
  Läs mer om Discovery
 • Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, uppsatser m.m. Om du är inloggad i Högskolans nätverk kommer du åt både fria resurser och artiklar i tidskrifter som biblioteket prenumererar på.

Förslag på databaser inom Religionsvetenskap

 • Academic Search Premier - Referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden.
 • Artikelsök - referenser till svenska tidnings- och tidskriftsartiklar
 • ERIC (EBSCOhost) - referenser och abstrakt till artiklar samt böcker, avhandlingar och rapporter inom pedagogik, bl.a. religionsdidaktik
 • Historiska kartor - Lantmäteriets databas med mer än en miljon historiska kartor som sträcker sig så långt bak i tiden som 1628.
 • PsycInfo - referensdatabas inom psykologi med angränsande ämnen
 • SwePub - referenser och fulltext till forskningspublikationer skrivna vid svenska lärosäten på svenska och engelska
 • Taylor & Francis journals - 1300 tidskrifter från förlaget Taylor & Francis inklusive Routledge och Psychology Press.
Tidskrifter

I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel fått en referens från en bok eller en annan artikel. Du ser om vi har tidskriften i elektronisk form eller i tryckt form i biblioteket.

Följande tryckta tidskrifter hittar du på biblioteket:

 • Chaos: dansk tidsskrift for religionshistoriske studier
 • Kyrkans tidning
 • Numen
 • Religion och bibel
 • Religion & livsfrågor, R&L
 • Signum : katolsk orientering om kyrka, kultur och samhälle 
 • Svensk missionstidskrift
 • Temenos
Internetresurser
 • Bibeln.se Webbplats med sökmöjligheter för ord, verser, bevingade ord, personnamn och ortnamn i Bibeln. Innehåller också artiklar om bibelhistoria, översättningar och andra teman
Sökhjälp

Om du behöver hjälp med att söka information till ditt arbete kan du vända dig till informationsdisken.

Skrivhjälp
 • Svenska skrivregler e-bok (klicka på länken Tillgänglig för studenter..., inloggning krävs)

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

 • I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.
  Till bibliotekets sökguide i informationssökning
Kontakt

Anna Prymka

e-post: Anna.Prymka@hig.se
Telefon: 026-64 89 45

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2022-10-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)