Sök

Bibliotekets ämnesguide i svenska språket

Ämnesguide i svenska språket.

Databaser

Svenska databaser

 • Artikelsök 
  Referenser till svenska tidnings- och tidskriftsartiklar från 1979- 
 • LIBRIS - bibliografiska uppgifter om kapitel i böcker 
 • Retriever
  Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, tidskrifter samt nyhetsbyråer från 1994-
 • Internationella databaser inom språkvetenskap
  • Academic Search Elite
   Referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden, ca 3500 tidskrifter varav 2000 i fulltext.
  • Cambridge journals online
  • ERIC (EBSCO HOST)
   ERIC är en referensdatabas inom utbildningsvetenskap.
  • JSTOR 
   Arkivdatabas, tillgång till Language & Literature Collection med 58 tidskrifter i fulltext.
  • ScienceDirect
   Innehåller ca 22 tidskrifter i fulltext inom Language and Linguistics från 1995-
  • Wiley Online Library 
   Innehåller ca 55 tidskrifter i fulltext inom Language, Linguistics and Literature från 1997-
  • DOAJ
   Fritt tillgängliga kvalitetsgranskade vetenskapliga fulltexttidskrifter ca 330 tidskrifter inom Language, Literature and Linguistics.
Tidskrifter

Några svenska språktidskrifter som är sökbara i Artikelsök

Internetresurser
Sökmotorer
 • Sök vetenskaplig litteratur, avhandlingar, böcker, referat och artiklar, från akademiska förlag, universitet och andra akademiska organisationer.
Sökhjälp

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

 • I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.
  Till bibliotekets sökguide i informationssökning
Kontakt

Maria Ambrén

e-post: Maria.Ambren@hig.se

Telefon: 026-64 87 06

Sara Martinsson

e-post: Sara.Martinsson@hig.se

Telefon: 026-64 85 29

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2022-10-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)