Dramapedagogik

Ämnesguide i dramapedagogik.

BÖCKER

Kursböcker finns på entréplanet märkta KURS.

Följande avdelningar i biblioteket är centrala för dramapedagogik:
370-379 Skola och pedagogik
371.3 Undervisningsmetoder
792 Scenframträdanden

Högskolebibliotekets egen katalog
För sökning, reservering eller förnyelse av lån

LIBRIS
Den nationella katalogen för böcker, rapporter och avhandlingar från svenska högskole- och universitetsbibliotek

HelGe-biblioteken
Gemensam bibliotekskatalog för Gävleborgs län

ARTIKLAR

När du är hemma eller på annat ställe utanför campus måste du logga in för att ha tillgång till artiklar i databaserna. Använd databaslänkarna på bibliotekets sidor.

Samsökning

  • Google Scholar 
    En allmän, internationell söktjänst för vetenskaplig litteratur
  • Discovery
    Söker i flera av bibliotekets databaser samtidigt

Databaser

En artikeldatabas täcker ofta en mängd olika tidskrifter inom ett ämnesområde. Förslag på databaser som kan vara relevanta för dramapedagogik:

Tidskrifter

Bibliotekets tidskriftsförteckning
I tidskriftsförteckningen kan du söka efter en tidskrift som du vet namnet på för att se om biblioteket har tillgång till den.

Internetresurser

Webbsidor för dramapedagoger

Anita Grünbaums webbplats

Drama- og teaterpedagogerne Norskt forum som ger ut DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift

Drama resource - brittiska resurser: lektioner, böcker, spel för undervisning i drama

RAD - riksorganisationen auktoriserade dramapedagoger ger ut Dramaforum : drama, pedagogik, teater

Uppsatser

Uppsatser och examensarbeten om dramapedagogik utdrag ur Uppsök

Svensk forskning

Vetenskapliga publikationer om dramapedagogik utdrag ur SwePub

AUDIOVISUELLA MEDIER

Via UR access kan du ta del av radio- och TV-program från Utbildningsradion.

Pedagogiskt drama som resurs i grundskolan   - populärvetenskaplig föreläsning av Anneli Einarsson

SKRIVHJÄLP

SÖKHJÄLP

Du kan få hjälp i informationsdisken måndag - fredag 12:00-15:00. Om du behöver mer individuell hjälp t ex med informationssökning inför uppsatsarbetet kan du boka en bibliotekarie.

Kontakt

Anna Prymka

e-post: Anna.Prymka@hig.se
Telefon: 026-64 89 45

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-08-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)