Dramapedagogik

Ämnesguide i dramapedagogik.

BÖCKER

Kursböcker finns på entréplanet märkta KURS.

Följande avdelningar i biblioteket är centrala för dramapedagogik:
370-379 Skola och pedagogik
371.3 Undervisningsmetoder
792 Scenframträdanden

Högskolebibliotekets egen katalog
För sökning, reservering eller förnyelse av lån

LIBRIS
Den nationella katalogen för böcker, rapporter och avhandlingar från svenska högskole- och universitetsbibliotek

HelGe-biblioteken
Gemensam bibliotekskatalog för Gävleborgs län

ARTIKLAR

När du är hemma eller på annat ställe utanför Campus måste du göra en direktinloggning. Om du sedan går via länkarna på bibliotekets sidor har du tillgång till artiklarna i databaserna på samma sätt som när du sitter på biblioteket.

Samsökning

  • Google Scholar 
    En allmän, internationell söktjänst för vetenskaplig litteratur
  • Discovery
    Söker i flera av bibliotekets databaser samtidigt

Databaser

En artikeldatabas täcker ofta en mängd olika tidskrifter inom ett ämnesområde. Förslag på databaser som kan vara relevanta för dramapedagogik:

Tidskrifter

Bibliotekets tidskriftsförteckning
I tidskriftsförteckningen kan du söka efter en tidskrift som du vet namnet på för att se om biblioteket har tillgång till den.

Internetresurser

Webbsidor för dramapedagoger

Anita Grünbaums webbplats

Drama- og teaterpedagogerne Norskt forum som ger ut DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift

Drama resource - brittiska resurser: lektioner, böcker, spel för undervisning i drama

RAD - riksorganisationen auktoriserade dramapedagoger ger ut Dramaforum : drama, pedagogik, teater

Uppsatser

Uppsatser och examensarbeten om dramapedagogik utdrag ur Uppsök

Svensk forskning

Vetenskapliga publikationer om dramapedagogik utdrag ur SwePub

AUDIOVISUELLA MEDIER

Via UR access kan du ta del av radio- och TV-program från Utbildningsradion.

Pedagogiskt drama som resurs i grundskolan   - populärvetenskaplig föreläsning av Anneli Einarsson

SKRIVHJÄLP

SÖKHJÄLP

Du kan få hjälp i informationsdisken måndag - fredag 12:00-15:00. Om du behöver mer individuell hjälp t ex med informationssökning inför uppsatsarbetet kan du boka en bibliotekarie.

Kontakt

Anna Prymka

e-post: Anna.Prymka@hig.se
Telefon: 026-64 89 45

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-06-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)