Dramapedagogik

Ämnesguide i dramapedagogik.

Sökguiden

Här får du tips på hur och var du hittar artiklar, böcker och annat för din uppgift eller uppsats. Du guidas genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Bild på de fem delarna av bibliotekets sökguide Till bibliotekets sökguide
Böcker

Kursböcker finns på entréplanet märkta KURS.

Följande avdelningar i biblioteket är centrala för dramapedagogik:
370-379 Skola och pedagogik
371.3 Undervisningsmetoder
792 Scenframträdanden

 • LIBRIS
  Den nationella katalogen för böcker, rapporter och avhandlingar från svenska högskole- och universitetsbibliotek
Artiklar

När du är hemma eller på annat ställe utanför campus måste du logga in för att ha tillgång till artiklar i databaserna. Använd databaslänkarna på bibliotekets sidor.

Samsökning

 • Google Scholar 
  En allmän, internationell söktjänst för vetenskaplig litteratur
 • Discovery
  Söker i flera av bibliotekets databaser samtidigt

Databaser

En artikeldatabas täcker ofta en mängd olika tidskrifter inom ett ämnesområde. Förslag på databaser som kan vara relevanta för dramapedagogik:

Tidskrifter

Internetresurser

Webbsidor för dramapedagoger

Drama- og teaterpedagogerne Norskt forum som ger ut DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift

 • Drama resource - brittiska resurser: lektioner, böcker, spel för undervisning i drama

Uppsatser

Svensk forskning

Audiovisuella medier
 • Via UR access kan du ta del av radio- och TV-program från Utbildningsradion.
Sökhjälp
 • Du kan få hjälp i informationsdisken måndag - fredag 12:00-15:00. Om du behöver mer individuell hjälp t ex med informationssökning inför uppsatsarbetet kan du boka en bibliotekarie

Instruktionsfilmer

Kontakt

Anna Prymka

e-post: Anna.Prymka@hig.se
Telefon: 026-64 89 45

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-05-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)