Ekonomi

Ämnesguide i ekonomi.


Böcker

 • Kursböcker finns på entréplanet märkta KURS.
  För att hitta andra böcker använd vår katalog.
 • Bibliotekets katalog


Uppsatser och forskningspublikationer


UR Access

Via UR Access kan du ta del av radio- och TV-program från Utbildningsradion. Om du sitter utanför högskolan loggar du först in med ditt användarkonto.


Databaser

Logga in med ditt användarkonto när du söker hemma så har du tillgång till samma databaser som när du sitter på biblioteket.

Databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, sammanfattningar (abstracts) och fulltext till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar.

Samsökning

 • Discovery
  söker i många av bibliotekets databaser samtidigt. Observera att ämnesordsregister saknas och begränsningen till refereegranskade tidskrifter kan i vissa fall vara missvisande.
 • Google Scholar
  Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, uppsatser med mera. Om du använder våra länkar när du sitter hemma så behöver du inte göra en särskild inloggning först utan du kommer åt artiklar i tidskrifter som biblioteket prenumererar på.

Förslag på databaser inom ekonomi

 • Academic Search Elite
  Referenser, abstracts och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden.
 • Business Source Premier
  Referenser, abstracts och fulltext till tidskriftsartiklar inom områden som ekonomi, marknadsföring, redovisning, finans med mera. Innehåller även rapporter om länder, marknader och företag.
 • Emerald
  Referenser, abstracts och fulltext till förlagets tidskrifter inom företagsekonomi, teknik, informationshantering.
 • FAR Online
  Innehåller information från FAR inom associationsrätt, redovisning, kredit- och obeståndsrätt, skatter och revision. Tidskrifterna Balans och Skattenytt ingår.
 • JSTOR - Business, Education & Law
  Innehåller tidskrifter i fulltext inom bland annat företags- och nationalekonomi. JSTOR är en arkivdatabas och täcker tidskrifterna från vol. 1 och framåt, men inte de senaste 2-5 åren.  
 • LARGEST Companies - Nordens största företag
  Biblioteket har bara tillgång till Access Basic som ger möjlighet att ta del av företagsinformationen direkt på skärmen.
 • Retriever
  Research/Mediearkivet med artiklar från svenska tidskrifter i fulltext och Business med årsredovisningar och bolagsinformation.
 • SAGE Business Cases
  1800 case inom alla aspekter av företagande
 • Scopus
  Referenser till och sammanfattningar av artiklar i tidskrifter inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.
 • Taylor & Francis Online
  Tidskrifter som täcker många ämnesområden, bland annat ekonomi.
 • Zeteo
  Rättsdatabas med författningar, avgöranden och lagtextkommentarer


Tidskrifter

Sök tidskrifter

I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel fått en referens från en bok eller en annan artikel. Du ser om vi har tidskriften i elektronisk form eller i tryckt form i biblioteket.Sökhjälp

Vänd dig till bibliotekets informationsdisk.
Arbetar du med din uppsats och behöver extra sökvägledning kan du boka en bibliotekarie. 
Kontakt

Jonas Larsson

e-post: Jonas.Larsson@hig.se
Telefon: 026-64 86 54

Publicerad av: Jenny Ericsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-11-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)