Ekonomi

Ämnesguide i ekonomi.


Böcker

  • Kursböcker finns på entréplanet märkta KURS.
   För att hitta andra böcker använd vår katalog.
  • Bibliotekets katalog


  Uppsatser och forskningspublikationer


  UR Access

  Via UR Access kan du ta del av radio- och TV-program från Utbildningsradion. Om du sitter utanför högskolan loggar du först in med ditt användarkonto.


  Databaser

  Logga in med ditt användarkonto när du söker hemma så har du tillgång till samma databaser som när du sitter på biblioteket.

  Databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, sammanfattningar (abstracts) och fulltext till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar.

  Samsökning

  • Discovery
   söker i många av bibliotekets databaser samtidigt. Observera att ämnesordsregister saknas och begränsningen till refereegranskade tidskrifter kan i vissa fall vara missvisande.
  • Google Scholar
   Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, uppsatser med mera. Om du använder våra länkar när du sitter hemma så behöver du inte göra en särskild inloggning först utan du kommer åt artiklar i tidskrifter som biblioteket prenumererar på.

  Förslag på databaser inom ekonomi

  • Academic Search Elite
   Referenser, abstracts och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden.
  • Business Source Premier  
   Referenser, abstracts och fulltext till tidskriftsartiklar inom områden som ekonomi, marknadsföring, redovisning, finans med mera. Innehåller även rapporter om länder, marknader och företag.
  • Emerald
   Referenser, abstracts och fulltext till förlagets tidskrifter inom företagsekonomi, teknik, informationshantering.
  • FAR Online
   Innehåller information från FAR inom associationsrätt, redovisning, kredit- och obeståndsrätt, skatter och revision. Tidskrifterna Balans och Skattenytt ingår.
  • JSTOR - Business, Education & Law
   Innehåller tidskrifter i fulltext inom bland annat företags- och nationalekonomi. JSTOR är en arkivdatabas och täcker tidskrifterna från vol. 1 och framåt, men inte de senaste 2-5 åren.  
  • LARGEST Companies - Nordens största företag
   Biblioteket har bara tillgång till Access Basic som ger möjlighet att ta del av företagsinformationen direkt på skärmen.
  • Retriever
   Research/Mediearkivet med artiklar från svenska tidskrifter i fulltext och Business med årsredovisningar och bolagsinformation.
  • Scopus
   Referenser till och sammanfattningar av artiklar i tidskrifter inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.
  • Taylor & Francis Online
   Tidskrifter som täcker många ämnesområden, bland annat ekonomi.
  • Zeteo
   Rättsdatabas med författningar, avgöranden och lagtextkommentarer


  Tidskrifter

  Sök tidskrifter

  I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel fått en referens från en bok eller en annan artikel. Du ser om vi har tidskriften i elektronisk form eller i tryckt form i biblioteket.  Sökhjälp

  Vänd dig till bibliotekets informationsdisk.
  Arbetar du med din uppsats och behöver extra sökvägledning kan du boka en bibliotekarie. 
  Kontakt

  Jonas Larsson

  e-post: Jonas.Larsson@hig.se
  Telefon: 026-64 86 54

  Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-06-13
  Högskolan i Gävle
  www.hig.se
  Box 801 76 GÄVLE
  026-64 85 00 (växel)