Engelska

Ämnesguide i engelska.

Sökguiden

Här guidas du genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Bild på de fem delarna av bibliotekets sökguide Till bibliotekets sökguide
Böcker

Kursböcker finns på plan 2 (entréplanet) märkta KURS.

Bibliotekskataloger            

E-böcker      

Fritt tillgängliga textarkiv

Fritt tillgängliga ordböcker

Uppslagsverk

Databaser
 • Referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden
 • ERIC (EBSCO HOST)
  ERIC (via Education Resources Information Center (fritt tillgänglig)
  ERIC är en referensdatabas inom utbildningsvetenskap. De olika ingångarna ger tillgång till olika fulltextarkiv
 • JSTOR
  Arkivdatabas, tillgång till Language & Literature Collection med 58 tidskrifter i fulltext
 • ScienceDirect
  Innehåller ca 22 tidskrifter i fulltext inom Language and Linguistics från 1995-
 • Wiley Online Library
  Tidskrifter i fulltext inom Language, Linguistics and Literature från 1997-
 • DOAJ
  Fritt tillgängliga kvalitetsgranskade vetenskapliga fulltexttidskrifter ca 330 tidskrifter inom Language, Literature and Linguistics.
Tidskrifter
 • Här finns bibliotekets tryckta och elektroniska tidskrifter
Internetresurser
 • Vetenskaplig litteratur, avhandlingar, böcker, referat och artiklar, från akademiska förlag, universitet och andra akademiska organisationer samt länkar till citerande artiklar
Skrivhjälp
Kontakt

Maria Ambrén

E-post: Maria.Ambrén@hig.se
Telefon: 026-64 87 06

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-08-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)