Pedagogik och didaktik

Ämnesguide i pedagogik och didaktik.


Böcker

Tryckta böcker

Kursböcker finns på entréplanet och är märkta KURS.

 • LIBRIS
  Den nationella katalogen för böcker, rapporter och avhandlingar från svenska högskole- och universitetsbibliotek.

e-böcker

Ordböcker


Databaser

Svenska databaser

 • Artikelsök
  Referenser till svenska tidnings- och tidskriftsartiklar.

Uppsök
Uppsatser och examensarbeten från svenska lärosäten. Uppsatser från Högskolan i Gävle ingår.

Internationella databaser

ERIC via Education Resources Information Center (fritt tillgänglig)


Tidskrifter

 • Tidskrifter i databasen Artikelsök

Tidskrifter inom bildpedagogik

Förslag på vetenskapliga tidskrifter inom bildpedagogik som finns i vår tidskriftsförteckning.

 • Arts Education Policy Review
 • International Journal of Art & Design Educatio
 • International journal of education and the art
 • Studies in art education


Internetresurser

Myndigheter och organisationer

Sökhjälp

Om du behöver hjälp med att söka information till ditt arbete kan du vända dig till informationsdisken öppen mellan 12.00 -15.00 Måndag - Fredag.

Om du behöver hjälp när du skriver uppsats kan du använda vår tjänst Boka en bibliotekarie.

Kontakt

Sara Martinsson

Telefon: 026-64 85 29

e-post: Sara.Martinsson@hig.se

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-11-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)