Rättsvetenskap

I denna ämnesguide hittar du ett urval informationsresurser för studier inom rättsvetenskap.

Böcker
Ordböcker och ordlistor
Databaser

Databaser som kräver inloggning

 • I Zeteo finns lagtext, förarbeten och rättsfall. Du hittar också Norstedts juridiks lagkommentarer till ett urval lagar samt tidskriften Svensk Juristtidning från 1969 -.
  Här finns också boken ”Rättspraxis i litteraturen” med hänvisningar till rättsfall från Högsta domstolen och hovrätterna.

Fulltextdatabas inom ekonomi som även innehåller juridiska tidskrifter inom internationell skatte- och bolagsrätt.

 • FAR online
  Databasen innehåller material inom områdena redovisning, revision, skatter, associationsrätt, arbetsrätt, fastigheter, insolvens och upphandling. Materialet omfattar även tidskrifterna Balans, Resultat och SkatteNytt.

Fritt tillgängliga

 • Lagrummet.se
 • Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Innehåller fulltext av författningar (SFS samt myndigheters författningssamlingar), förarbeten, svensk rättspraxis samt en del internationellt material Under rubriken ”Rättsprocessens olika steg” beskrivs de olika rättskällorna och lagstiftningsprocessen
 • Sveriges riksdag > Dokument och lagar
 • Den svenska riksdagens offentliga sök- och informationssida. Här finns större delen av det offentliga trycket, som SFS, utskottsbetänkanden, propositioner med mera, fritt i elektronisk form. Under rubriken ”Lagar – så funkar det” beskrivs lagstiftningsarbetet vid riksdagen.
 • Regeringen.se > Rättsliga dokument
 • Regeringens rättsliga dokument som exempelvis kommittédirektiv, betänkanden (SOU, Ds), propositioner, lagar och förordningar.
Tidskrifter
Referenshantering
Undervisningsmaterial

Domstolsverket har gjort flera filmer om hur olika typer av förhandlingar går till.
Se hur förhandlingar i olika domstolar går till

Strandskyddsmyndigheten ger en övergripande bild av de svenska rättskällorna och hur man som jurist använder sig av dem i sitt arbete. Exemplen är hämtade från miljöområdet men filmen är användbar utifrån ett allmänjuridiskt perspektiv.
Juridisk metod och rättslära

Hur själva lagstiftningsprocessen går till kan du följa via riksdagens, regeringens och Lagrummets webbplatser:

Kontakt

Eva Thorell

e-post: Eva.Thorell@hig.se

telefon: 026 -64 85 36

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-08-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)