Svenska språket

Ämnesguide i svenska språket.


Böcker

Bibliotekskataloger            

LIBRIS - svenska högskole- och universitetsbiblioteks gemensamma katalog.

e-böcker

Läs mer om våra e-böcker och e-bokssamlingar.

Fria e-böcker

Ordböcker

Grammatik   

Svenska akademiens grammatik 4 band

Skrivregler

Svenska skrivregler - finns som tryckt bok och e-bok.

Uppslagsverk


Databaser

Svenska databaser

  • Artikelsök - referenser till svenska tidnings- och tidskriftsartiklar från 1979- 
  • LIBRIS - innehåller även bibliografiska uppgifter om kapitel i böcker
  • Retriever - artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, tidskrifter samt nyhetsbyråer från 1994-

  Internationella databaser inom språkvetenskap

  • Academic Search Elite - Referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden, ca 3500 tidskrifter varav 2000 i fulltext
  • Cambridge journal online
  • ERIC är en referensdatabas inom utbildningsvetenskap. De olika ingångarna ger tillgång till olika fulltextarkiv.
   ERIC (EBSCO HOST)

   ERIC (via Education Resources Information Center) Fritt tillgänglig
  • JSTOR - arkivdatabas, tillgång till Language & Literature Collection med 58 tidskrifter i fulltext
  • ScienceDirect - innehåller ca 22 tidskrifter i fulltext inom Language and Linguistics från 1995-
  • Wiley Online Library - innehåller ca 55 tidskrifter i fulltext inom Language, Linguistics and Literature från 1997-
  • DOAJ - fritt tillgängliga kvalitetsgranskade vetenskapliga fulltexttidskrifter ca 330 tidskrifter inom Language, Literature and Linguistics.


  Tidskrifter

  Några svenska språktidskrifter som är sökbara i Artikelsök

  • Moderna språk finns från och med 2009 enbart i elektronisk form Moderna språk
  • Språk och stil : tidskrift för svenska språkforskning
  • Språktidningen : tidningen som bevakar och bejakar språket (tidigare Språkvård)


  Internetresurser

  Myndigheter och organisationer

  • Svenska akademien - fristående kulturinstitution med uppgift att främja svenska språket och litteraturen.
  • Språkrådet - ansvarar för språkvården och är Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik, se under språkhjälp - elektroniska källor för länksamlingar
  • Nationellt centrum för svenska som andraspråk - ansvarsområde svenska som andraspråk, inklusive sfi, omfattar all verksamhet från förskola till vuxenutbildning.


  Sökmotorer

  • Google Scholar
   Sök vetenskaplig litteratur, avhandlingar, böcker, referat och artiklar, från akademiska förlag, universitet och andra akademiska organisationer.  Sökhjälp

  Informationsdisken i biblioteket är öppen måndag - fredag 12:00-15:00

  Skrivhjälp

  Kontakt

  Sara Martinsson

  e-post: Sara.Martinsson@hig.se

  Telefon: 026-64 85 29

  Text 5

  Text

  Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-09-25
  Högskolan i Gävle
  www.hig.se
  Box 801 76 GÄVLE
  026-64 85 00 (växel)