Saras sida

Här kan du läsa mer om Sara och hennes framsteg i Site Vision.

Sara och tekniken

Sara kunde inte ens logga in på sin dator i morse, hur ska hon klara det här? Det får vi se.

Länkar

Det är bra att använda länkar av olika anledningar:

  • Det är trevligt att ha något att klicka på
  • Du behöver inte skriva all text själv
  • Och då hinner du fika mer. Fika är bra!

Information om biblioteket

På biblioteket kan du både låna böcker och träffa trevliga bibliotekarier. Ibland finns det fika i personalrummet.

Mer information om biblioteket hittar du på bibliotekets webbplats.

Bibliotekets öppettider

Just nu har biblioteket begränsade öppettider på grund av Coronaviruset.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du få mer information om Coronaviruset och se vilka riktlinjer som gäller för tillfället.

Publicerad av: Sara Martinsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2020-06-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)