Gå till eugreenalliance
Sök

Att bedöma information

Vetenskaplighet kännetecknas av ett systematiskt sökande efter ny kunskap, och ett kritiskt förhållningssätt till källor och information. På den här sidan finns länkar som leder dig till mer information inom det här området.

  • Bibliotekets kurs i grundläggande informationssökning
  Sidhuvud till kursen grundläggande informationssökning, knapp med texten börja kursen

  Detta är en webbaserad kurs i informationssökning. Fokus i kursen ligger på att känna igen och att söka rätt på vetenskapliga artiklar.

  Bibliotekets sökguide

  I vår sökguide vägleds du genom informationssökningens olika steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

  Värdera information

  Karolinska institutets bibliotek har information om hur du värderar information.

  Källkritik​

  Att vara källkritisk är en viktig del i att bedöma information, speciellt när det gäller information som publiceras digitalt.

  Kontakt

  Biblioteket

  Telefon: 026-64 85 48
  e-post: biblioteket@hig.se
  Postadress: Högskolan i Gävle, Biblioteket, 801 76 Gävle
  Besöksadress: Kungsbäcksvägen 47, Gävle

  Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-09-07
  Högskolan i Gävle
  www.hig.se
  Box 801 76 GÄVLE
  026-64 85 00 (växel)