Sök

Att bedöma information

Vetenskaplighet kännetecknas av ett systematiskt sökande efter ny kunskap, och ett kritiskt förhållningssätt till källor och information. På den här sidan finns länkar som leder dig till mer information inom det här området.

Bibliotekets sökguide

I Sökguiden vägleds du genom informationssökningens olika steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Värdera information

Karolinska institutets bibliotek har information om hur du värderar information.

Källkritik​

Att vara källkritisk är en viktig del i att bedöma information, speciellt när det gäller information som publiceras digitalt.

Vetenskaplighet

Dessa länkar hjälper dig att förstå vad som menas med vetenskaplighet, och vad som skiljer vetenskapliga publikationer från icke-vetenskapliga publikationer.

  • Kurs i grundläggande informationssökning
Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2022-05-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)