Sökhandledning- steg för steg


Du söker specifika böcker, rapporter och eller avhandlingar

Du vet namnet på författaren och/eller titeln på publikationen och eventuellt tryckår och ISBN-nummer. Sök direkt i bibliotekets katalog. Om du inte hittar det du letar efter där kan du söka vidare i Libris som är de svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog.
Om vi inte har boken kan du fjärrlåna den.
Tänk på att fjärrlån kanske inte behövs eller att du har ont om tid. Det kan finnas alternativa böcker i biblioteket. Sök i så fall vidare på ämne i vår bibliotekskatalog.

Du söker specifika artiklar i tidskrifter

Du vet artikelns författare och titel och i vilken tidskrift artikeln finns (titel, volym/årgång, häfte och sidor). Kontrollera då först i bibliotekets tidskriftsförteckning om tidskriften och önskad volym/årgång finns i biblioteket. För de elektroniska tidskrifterna finns länk till fulltexten i respektive databas.

De två senaste årgångarna av de tryckta tidskrifterna finns på entréplanet i biblioteket. De äldre årgångarna finns direkt tillgängliga i magasinet en trappa ner. Kopiera artiklarna, tidskrifterna får inte lånas hem.

I de elektroniska tidskrifterna kan du bläddra fram till de önskade artiklarna och skriva ut dem direkt.

Kontrollera om tidskriften finns i Libris om den inte finns i biblioteket eller i fulltext via någon av de länkade förteckningarna  efter stycket. Finns tidskriften i Libris, kan du beställa artikelkopior genom fjärrlån.

Du söker böcker, rapporter, avhandlingar och uppsatser inom ett ämne

Om du inte känner till namnet på författaren eller titeln på publikationen, sök först i bibliotekets katalog på valfria sökord, ämnesord eller i formuläret för avancerad sökning.

Sök sedan i Libris om du inte hittar tillräckligt med böcker.

OBS! Om bibliotekskoden Hig anges för en bok i Libris, så finns den även i vår katalog och då kan du inte fjärrlåna boken. Du kan beställa dina fjärrlån på böcker direkt i Libris om du först skapar ett låntagarkonto i Libris som är kopplat till Högskolan i Gävle

Söka i databasförteckningen

När du letar i bibliotekets databasförteckning:

  1. Välj önskat "Ämnesområde" och dokumenttypen "Böcker Rapporter Avhandlingar" i sökformuläret.
  2. Kryssa för "Fulltext" om du vill få fram en lista med databaser som delvis innehåller dokument i fulltext.
  3. Klicka på Sök och välj sen en lämplig databas i träfflistan. Testa dina sökord i databasen tills du förhoppningsvis får fram några dokument som är relevanta för din frågeställning.
  4. Läs databasens hjälpsidor och sökanvisningar om du behöver. Du kan också fråga bibliotekspersonalen om hjälp.

De böcker, rapporter, avhandlingar som du bara hittar referenser till, kan du sedan försöka lokalisera i vår bibliotekskatalog eller Libris.

Om sökning av uppsatser

När du söker uppsatser från alla högskolor och universitet kan du söka i Uppsök (Libris). Om du letar efter uppsatser som har skrivits på Högskolan i Gävle kan du även söka i DiVA. Dessa uppsatser finns även i Uppsök.

Du söker artiklar inom ett ämne

Artiklar finns oftast i tidskrifter, men kan också finnas i samlingsverk, böcker som innehåller bidrag av flera författare. Bibliotekskataloger innehåller sällan referenser till artiklar inne i tidskrifter och samlingsverk, sök då i stället i litteraturdatabaser.

Sök i första hand i sökportalen Discovery som söker i många av våra litteraturdatabaser samtidigt.

Du kan även söka i de enskilda litteraturdatabaserna via bibliotekets sökbara databasförteckning.

  1. Välj önskat ämnesområde och dokumenttypen Tidskrifter i sökformuläret.
  2. Kryssa för Fulltext om du vill få fram en lista med databaser som enbart eller delvis innehåller tidskrifter i fulltext.
  3. Klicka på Sök och välj sen en lämplig databas i träfflistan.


Testa dina sökord i databasen tills du får fram några artiklar som är relevanta för din frågeställning. Läs databasens hjälpsidor och sökanvisningar om du behöver. Du kan också fråga bibliotekspersonalen om hjälp.

Skriv ut artiklarna direkt om de finns i fulltext i databasen. Skriv annars ut referenserna till artiklarna. Kontrollera mot bibliotekets tidskriftsförteckning om tidskriften finns tillgänglig i tryckt eller elektronisk form i någon annan databas. Kopiera sen artiklarna eller sök fram och skriv ut dom från aktuell fulltextdatabas.

Om tidskriften inte finns i biblioteket eller i någon av bibliotekets fulltextdatabaser: Kontrollera om tidskriften finns i Libris. Om tidskriften finns i Libris, kan du beställa artikelkopior från nordiska bibliotek.

Om de sökta tidskrifterna inte finns i Libris, kan personalen söka i utländska kataloger och beställa kopior från andra länder. Lärare och forskare betalar den faktiska kostnaden.

Om du hittar referenser till artiklar i samlingsverk, kan du i stället försöka lokalisera samlingsverken eller böckerna i vår katalog eller Libris.

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-08-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)