Forskarutbildning

Doktorsexamen avläggs formellt vid det lärosäte eller den forskarskola där den forskarstuderande är inskriven. Högskolan i Gävle har egen utbildning på forskarnivå inom profilområdena Byggd Miljö och Hälsofrämjande arbetsliv.

Den fastställda nettostudietiden (den tid som ägnas åt forskarstudierna) är fyra år för doktorsexamen och två år för licentiatexamen.

För att kunna söka till utbildning på forskarnivå krävs slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller avlagd examen på den avancerade nivån (magister eller masterexamen), eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

I den lokala antagningsordningen finns information om antagning, behörighet, urval, handledning mm vid Högskolan i Gävle

Högskolan har cirka 100 personer som är inskrivna på forskarutbildning, varav en mindre del är anställda som doktorander. De forskarstuderande är ofta inskrivna vid andra lärosäten eller nationella forskarskolor, men finansieras av och genomför delar av sin forskarutbildning vid Högskolan i Gävle. Sedan 2011 finns forskarstuderande inom profilområdet Byggd Miljö och sedan 2013 i Hälsofrämjande arbetsliv.

Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna och Mälardalens Högskola har tillsammans med 16 företag inom energisektorn startat forskarskolan REESBE med 12 doktorander. Tillsammans gör vi en satsning på framtiden, ett gemensamt engagemang med syfte att förbättra energiproduktion, energidistribution och energianvändning och forma ett hållbart energisystem som är anpassat till ett modernt samhälle.

Vill du veta mer om forskarutbildning vid Högskolan i Gävle?

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Hasse Nordlöf Sidan uppdaterades: 2019-09-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)