Sök

Doktorsdisputationer och licentiat­seminarier 2019

Harald Andersson, licentiatseminarium

Avhandling: Numerical and experimental study of confluent jets supply device with variable airflow

Datum: 9 maj 2019
Tid: 13.00
Plats: 13:111 (Stora Jadwigasalen) Högskolan i Gävle

Harald Anderssons licentiatavhandling i fulltext

Karl Samuelsson, licentiatseminarium

Avhandling: Spatial analyses of people's experiences in urban landscapes

Datum: 31 januari 2019
Tid: 13.00
Plats: 23:213 (Krusenstjernasalen) Högskolan i Gävle

Karl Samuelssons licentiatavhandling i fulltext

Mamunur Rashid, doktorsdisputation

Avhandling: Women on sick leave for long-term musculoskeletal pain: Factors associated with work ability, well-being and return to work

Datum: 10 januari 2019
Tid: 09.00
Plats: 23:213 (Krusenstjernasalen) Högskolan i Gävle

Mamunur Rashids doktorsavhandling i fulltext

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Johan Edqvist Sidan uppdaterades: 2021-01-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)