Gå till eugreenalliance
Sök

Rodrigo Lozano och visionen om en hållbar värld

- Alla lärare och studenter måste ställa sig frågan, hur kan jag i mina studier och hur kan jag i mitt yrke bidra till en hållbar livsmiljö?, säger Rodrigo Lozano, forskare vid Högskolan i Gävle.

Hållbarhet ska bäddas in i allt

För Högskolan innebär visionen om en hållbar livsmiljö för människan, att hållbar utveckling integreras i undervisning, forskning och all övrig verksamhet.

- Det måste bäddas in i allt och vara en gemensam syn över hela Högskolan. Det handlar om ekonomisk-, miljömässig och social hållbarhet, för denna generation, nästa generation och nästa, säger Rodrigo Lozano

Foto: Rodrigo Lozano - forskare vid Högskolan i Gävle

Foto: Rodrigo Lozano - forskare vid Högskolan i Gävle

Alla måste med

Rodrigo Lozano ska i första hand medverka till att alla kurser i masterprogrammen blir hållbara. Det är här kombinationen av kurser som måste bidra till hållbarhet, inte alla kurser enskilt.

- Alla lärare och studenter måste tänka, hur kan jag i mina studier och hur kan jag i mitt yrke bidra till en hållbar livsmiljö?

Det handlar inte om ordet hållbarhet

Han har utvecklat ett verktyg, för att mäta hållbarheten i kurser, som innehåller 40 kriterier, ekonomiska-, miljömässiga, sociala och tvärgående.

- Vi tittar på balansen mellan kriterierna och detta är också styrkan. Man kan ha många kurser som behandlar frågan väldigt lätt, eller färre kurser men med ett stort djup.

Rodrigo Lozano poängterar här att man måste komma ihåg att det inte handlar om att leta efter ordet hållbarhet, utan om en kombination av ord som tillsammans bygger upp kontexten om hållbarhet.

Vad har teologi med hållbarhet att göra?

När han vid ett tillfälle gick igenom kurser vid ett större universitet så kom han till teologi. Vad har då teologi med hållbarhet att göra?

- Många teologer svarar, ingenting. Men det har det visst, för man måste tänka på samexistens när det gäller olika religioner osv.

Att hjälpa forskarna

Rodrigo Lozano är chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften, The Journal of Cleaner Production. En internationell tidskrift med fokus på miljö- och hållbarhetsforskning, som siktar på att hjälpa samhällen att bli mer hållbara. Tidskriften har vuxit starkt de sista fem åren.

- Vi är en av få vetenskapliga tidskrifter (3-4 i hela världen) som tar oss an utbildning för en hållbar utveckling och hållbarhetsfrågorna har blivit så mycket viktigare.

Varje dag granskar mellan 20-50 vetenskapliga artiklar, så han vet vad som fungerar och vad som inte fungerar.

- Vi vill hjälpa forskarna att förbättra sina artiklar, vår avvisningsprocent är under 65 %. Nature of Science avvisar 90-95%.

Bra och excellent

För honom är skillnaden mellan bra forskning och excellent sådan, att bra forskning har allt som den ska ha men en tendens att utelämna vissa saker.

- Man redovisar bara att detta är vad vi gjorde. Men vad betyder det? Vad är din forsknings stora betydelse?

- Om man arbetar med hållbarhet; Vad tillför din forskning för hållbarhet, vad är den stora betydelsen med din forskning? Detta är den stora skillnaden mellan en bra vetenskaplig artikel och en excellent artikel.

Rodrigo Lozano

- Jag har gått från mycket tekniska frågor till mer mjuka frågor. Hur man kan ändra människor, grupper och organisationer..

Han har arbetat med projekt om hur hela universitet kan bli mer hållbara och bedömt 10 000 kurser över hela världen. Just nu leder han ett antal projekt bl a i samarbete med UNESCO

- Ibland överraskas lärosätet som inte trodde att man gjorde något, och så kan de se att det gör man visst.

- Jag vill hjälpa till att berätta att Högskolan i Gävle är väldigt duktig på hållbarhetsarbete. Om jag tittar runt internationellt så är det väldigt få universitet som är starka här.

Han har verkat i många länder och sett likheterna i våra problem.

- Så låt oss tackla problemen och tänka globalt. För miljön och för oss själva så att vi kan leva i fred och respekterar varandra trots våra olikheter, avslutar Rodrigo Lozano.

Kontakt

Rodrigo Lozano
Forskare vid Högskolan i Gävle
Mobil: 073-461 83 56
E-post: rodrigo.lozano@hig.se

Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-05-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)