Gå till eugreenalliance
Sök

Ekonomiprofessorn: Vi måste se andra värden än pengar

Vi behöver växla tankesätt till den ursprungliga definitionen av ekonomi, till hushållning av resurser, det är nödvändigt för att rädda världen, säger Arne Fagerström. professor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.

Foto: Professor Arne Fagerström

Foto: Professor Arne Fagerström

Utmanaren

Arne Fagerström utmanar den traditionella synen på ekonomisk aktivitet och ger förslag på hur nya tankar om ett hållbart samhälle kan utvecklas.

Han utgår från den rådande ekonomiska tänkandet, hur vi skapar och fokuserar på vinst och hur pengar har varit det som styrt oss.

- Vi måste växla tankesätt till den ursprungliga definitionen av ekonomi, ursprungligen var definitionen hushållning av resurser.

Dubbel bokföring

Han förklarar att detta fokus på pengar startade för ungefär 5-600 år sedan, när vi började med dubbel bokföring. Så tillkom banker i norra Italien, och sedan har det blivit mer och mer fokus mot pengar och vinst.

- Kapitalismen och industrialismen - och att alla resurser borde vara gratis eller billiga, det var så man tänkte. Företagen behövde inte betala för naturresurserna och betalade så lite som möjligt till de anställda.

Att gå glad hem från jobbet

Nu har det blivit uppenbart att resurserna inte är oändliga och att vi måste börja vårda dem.

- Genom ett hållbart företagande skapas värden på många olika sätt och ekonomi blir att hantera resurser och värden.

- Värdet är inte bara de varor som trillar ut i ena änden och produkterna de kan ge under sin livstid, utan värdet är mycket mer än så t ex att man är glad när man går hem från jobbet.

Fyra basresurser

Arne brinner för hållbarhet och han har skapat en modell som baseras på fyra basresurser, människa, miljö, teknologi och ekonomi.

- Det är en cirkulär modell, ett kretsloppstänk, som börjar vid råvaran och slutar vid återvinning, för att så småningom komma tillbaka i form av råvara, säger professor Arne Fagerström.

Spännande föreläsning

Föreläsare: Arne Fagerström
Datum:
Onsdag 5 april
Tid: kl. 11.00-13.00
Plats: Krusentjernasalen, Högskolan i Gävle

Välkomna till en spännande föreläsning om en brännhet fråga.

Kontakt

Arne Fagerström
Professor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle
Tel: 0730- 300 260
E-post: arne.fagerstrom@hig.se

Sju föreläsningar i en serie

Föreläsningen är den första i en serie av sju då Högskolan i Gävle under 2017 arrangerar en seminarieserie under temat ekonomisk hållbarhet.

Seminarierna speglar ekonomisk hållbarhet integrerat i olika kontexter. Hur ekonomisk hållbarhet inverkar på etiska ställningstaganden, teknisk och miljömässig utveckling, bidrar till sociala ohållbara konsekvenser, påverkar utveckling inom skola för att nämna några.

De olika perspektiven presenteras vid sju olika lunchseminarier i samband med sopplunch.

Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-10-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)