Gå till eugreenalliance
Sök

Pedagogikdocenten: Skolan ska inte slå ut

Det är inte hållbart att se skolan som en marknad, eftersom det skapar vinnare och förlorare. Utbildningens mål är ju att alla ska rustas och vara vinnare, säger Daniel Pettersson, docent i pedagogik vid Högskolan.

Foto: Docent Daniel Pettersson

Foto: Docent Daniel Pettersson

 

- Utbildning har ett ansvar för hela befolkningen och jag försöker problematisera och visa varför utbildning inte fungerar som annat marknadstänkande, säger Daniel Pettersson.

90-talets ekonomiska kris

Bakgrunden till dagens situation ser han i de snabba omställningar som det svenska utbildningssystemet genomgått de senaste decennierna, framtvingade av den ekonomiska krisen i början på 90-talet.

Skolan avreglerades då från staten och gjordes kommunal, samtidigt som införandet av andra reformer tog väldigt mycket resurser från kommunerna utan att de kompenserades.

- Då måste man börja dra ner och effektivisera och detta var början till nedrustningen av skolan.

Konkurrens för kvalitet

Tanken att ökad konkurrens mellan skolor kommer att öka elevernas möjligheter till bättre kunskaper, slår nu igenom. Man inför möjligheten att starta fristående skolor, skolpeng och ett nytt bedömnings- och betygssystem.

Man har gjort detta på olika sätt i olika länder, i Sverige väljer man att möjliggöra för många friskolor.

- Tanken i början var att det inte skulle bli så många, men det hela exploderar i början på 2000-talet och det samtidigt som PISA -testen kommer, där vi inte får så bra resultat.

- En ny politisk ledning driver då på synsättet att skolan ska rusta eleverna i väldigt specificerade kunskaper.

Kritiska rapporter

På senare år har det börjat komma kritiska rapporter, om att Sveriges system med konkurrens för ökad kvalitet, istället visat sig öka segregationen.

Senast i raden av kritiska röster är OECD som ser Sveriges reformer med friskolor som totalt misslyckat.

- Om man ska öka kvalitén i skolan, så är det de svaga grupperna man ska satsa på, men nu blir de i förlängningen så att man lämnar de svaga grupperna i sticket.

- Det är inte hållbart att tänka sig skolan som en marknad, med vinnare och förlorare. Om en nation börjar stagnera så beror det på att gruppen med svaga resurser blir för stor, säger Daniel Pettersson.

Spännande föreläsning

Föreläsare: Daniel Pettersson
Datum:
Fredag 2 juni
Tid: kl. 11.00-13.00 (sopplunch serveras)
Plats: 61:217 (Embla), Högskolan i Gävle

Välkomna till en spännande öppen föreläsning om ett högaktuellt ämne. Läs mer och anmäl dig till föreläsningen.

Kontakt

Daniel Pettersson
Docent i pedagogik vid Högskolan i Gävle
Tel: 026- 64 89 58, 070-258 46 19
E-post: daniel.pettersson@hig.se

Sju föreläsningar i en serie

Föreläsningen är den andra i en serie av sju då Högskolan i Gävle under 2017 arrangerar en seminarieserie under temat ekonomisk hållbarhet.

Seminarierna speglar ekonomisk hållbarhet integrerat i olika kontexter. Hur ekonomisk hållbarhet inverkar på etiska ställningstaganden, teknisk och miljömässig utveckling, bidrar till sociala ohållbara konsekvenser, påverkar utveckling inom skola för att nämna några.

De olika perspektiven presenteras vid sju olika lunchseminarier i samband med sopplunch. Läs mer här

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Privat

Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-05-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)