Gå till eugreenalliance
Sök

Ekonomisk och ekologisk hållbarhet – hur hänger det ihop?

Nu på fredag den 15 september kommer ännu en del i Högskolan i Gävles seminarieserie ”Ekonomisk hållbarhet – från tvärvetenskapligt perspektiv” som arrangeras under 2017. Det här är det fjärde seminariet i serien och den här gången är det Karl Hillman och Ola Norrman Eriksson, verksamma inom miljöteknik vid Högskolan i Gävle, som håller i seminariet.

Spännande föreläsning

Föreläsare: Ola Norrman Eriksson och Karl Hillman
Datum:
Fredag 15 september
Tid: kl. 11.00-13.00
Plats: Krusentjernasalen, Högskolan i Gävle

Varför behöver ekonomin bli mer hållbar?

En av vår tids största utmaningar ligger i att bemästra utsläppen av växthusgaser. Till detta kommer ett globalt överutnyttjande av resurser och ett flertal andra miljöproblem som människan förorsakat.

- Det råder en stor konsensus kring att vi för flera av de globala miljöproblemen passerat den gräns som kan betecknas som långsiktigt hållbar och att detta medför en betydande osäkerhet kring vilka de fulla effekterna kan bli, även om vi redan nu upplever en del av de effekter som klimatmodellerna förutspått, säger Ola Norrman Eriksson.

För att på global nivå få en tydlig styrning mot en hållbar utveckling har FN beslutat om 17 hållbarhetsmål. Dessa mål omfattar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. För att nå målen behövs ofta omfattande åtgärder på olika nivåer.

Nya produkter med syfte att bidra till en ekonomisk hållbar utveckling

På seminariet kommer några exempel tas upp för att illustrera hur ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet hänger ihop. Nya produkter och tjänster utvecklas och lanseras i syfte att bidra till hållbar utveckling, och olika lösningar som till exempel e-handel, delningsekonomi och cirkulära affärsmodeller kan ge stora vinster i minskade materialflöden, lägre energianvändning och minskade transporter. Med hjälp av olika typer av miljöbedömning kan man analysera hur stor miljöpåverkan dessa har i förhållande till etablerade lösningar.- Det här blir upptakten till kommande samarbeten inom ramen för de kunskapsmiljöer som håller på att bildas på Högskolan i Gävle. Genom seminariet kan vi förhoppningsvis se vilka kopplingar som finns mellan bland annat ekonomer, ingenjörer, naturvetare och psykologer säger Ola Norrman Eriksson.

Kontakt

Karl Hillman
E-post: karl.hillman@hig.se
Telefon: 026-648414

Ola Norrman Eriksson
E-post: ola.eriksson@hig.se
Telefon: 026-648145

Sju föreläsningar i en serie

Föreläsningen är den första i en serie av sju då Högskolan i Gävle under 2017 arrangerar en seminarieserie under temat ekonomisk hållbarhet.

Seminarierna speglar ekonomisk hållbarhet integrerat i olika kontexter. Hur ekonomisk hållbarhet inverkar på etiska ställningstaganden, teknisk och miljömässig utveckling, bidrar till sociala ohållbara konsekvenser, påverkar utveckling inom skola för att nämna några.

De olika perspektiven presenteras vid sju olika lunchseminarier i samband med sopplunch.

Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-09-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)