Gå till eugreenalliance
Sök

Lean vanligare än trott inom vården

Monica Kaltenbrunner Nykvist, doktorand vid Högskolan i Gävle. har undersökt hur mycket av lean som införts inom primärvården, samt hur detta påverkar bl a personalens psykosociala arbetsmiljö, hälsa och vårdkvalitet.

Även om implementeringen av lean varierar på vårdcentralerna i Gävleborg förvånades Monica Kaltenbrunner Nyqvist över hur pass genomfört det ändå är och att personalen är så positiv.

- Primärvården är en ganska komplex del av sjukvården, vanligtvis finns lean på akuten, labb eller på röntgen, säger hon.

Monica Kaltenbrunner, doktorand i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle

Foto: Monica Kaltenbrunner, doktorand i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle

Patienten först

Monicas studie visar att personalen tycker att man är duktig på att se vad patienten värdesätter, vad det är som bidrar till vården på ett positivt sätt för patienten. Personalen tycker också att de är bra på att utveckla och följa rutiner.

- Att arbeta mer standardiserat, att göra likadant, gör det lättare att upptäcka fel. Det kan t.ex. handla om omläggning av sår, att man lägger om såren utifrån de direktiv man har fått.

- Jag fann positiva samband, ju mera lean man hade, desto bättre skattade personalen kvaliteten i vården.

Saknar spindeln

Men man saknar den viktiga person, på varje enhet, som är drivande och ska föra in lean i vardagen. I Gävleborg har man valt att anställa lean-samordnare, som via chefen ska föra ut metoden till de anställda.

- Men tidigare forskning visar att både chefer och medarbetare är osäkra på vad lean egentligen är eller hur man praktiserar det.

Ständiga förbättringar

Att lösa problem och att ständigt förbättra är en hörnsten inom lean, att man i teamen löser alla problem och utvärderar arbetet. Teamen ska också ha mandat för att förändra sitt arbetssätt.

- Min forskning visar att det inte var så vanlig att man löste problem strukturerat, med olika metoder, eller att man utvärderade sig själv.

Psykosocial arbetsmiljö, hälsa och lean

Monica tänker nu fortsätta sin forskning med att undersöka hur lean påverkar den psykosociala arbetsmiljön och de anställdas hälsa.

- Inom industrin finns en tendens till att lean kan vara lite mera negativ för de anställda, att lean skapar mer stress och mera krav. Inom hälso och sjukvården visar tidigare studier varierande resultat men lite mer åt det positiva hållet, men det är för få studier gjorda för att säga något med säkerhet än.

- Än så länge ger forskningen få svar på hur lean fungerar i vården och vilken inverkan den har. Men det kommer min forskning kunna ge mer svar kring längre fram, säger Monica Kaltenbrunner Nyqvist.

"Lean"

När Japan efter andra världskriget var tvungna att förbättra kvalitén på sina bilar utvecklade de något som senare kom att kallas lean produktion. Begreppet "Lean production" har sedan kommit att användas utanför tillverkningsindustrin, bland annat inom sjukvården.

Inom lean är kunden i fokus.

Huvudprincipen inom lean är att eliminera slöseri, standardisera och lösa problem.

Kärnan i "lean i vården" är att förbättra processer ur patientens synvinkel och låta medarbetare kontinuerligt förbättra arbetssätten.

Tidigare Studier av lean i vården visar att:

  • Väntetiderna kortas
  • Patientsäkerheten ökade
  • Snabbare återhämtning
  • Dödligheten minskar
  • Det finns också studier som visar att personalen uppskattar lean

Kontakt

Monica Kaltenbrunner Nyqvist
Doktorand i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026-64 85 14
Mobil: 070-636 31 63
E-post: monica.kaltenbrunner.nykvist@hig.se

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall


Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Johan Edqvist Sidan uppdaterades: 2017-10-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)