Gå till eugreenalliance
Sök

Forskargrupp tilldelas 1.9 miljoner för studie om aktivitetsbaserade kontor

En forskargrupp inom arbetshälsovetenskap vid Centrum för belastningsskadeforskning har tilldelats 1,9 miljoner för att dokumentera övergången från traditionella kontor till aktivitetsbaserade kontor på Trafikverket.

Nytt förtroende

Projektet, som löper fram till 2020, är en uppföljning av ett nyligen avslutat forskningsprojekt om hur aktivitetsbaserade kontor påverkar trivsel, fysisk variation, produktivitet och hälsa.

Det avslutade projektet leddes av Helena Jahncke, lektor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle. Hon kommer även vara involverad i den nya uppföljningsstudien. Projektledare för det nya projektet kommer vara David Hallman, forskningsassistent vid Högskolan i Gävle. I projektgruppen ingår även Svend Erik Mathiassen, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle, och Katarina Wijk, forsknings- och utvecklingschef vid Region Gävleborg.

Nytt i detta projekt är att forskarna ska studera själva förändringasarbetet i organisationen och hur det uppfattas av de anställda.

Aktivitetsbaserade kontor

Aktivitetsbaserade kontor innebär att medarbetarna inte har en fast arbetsplats utan byter mellan olika kontorsmiljöer. Trots en tydlig trend att införa aktivitetsbaserade kontor, saknas forskning om hur den påverkar medarbetarnas upplevelse och användande av kontorsmiljön.

- Fortsatta anslag från en stor organisation som Trafikverket, visar på ett stort förtroende, och att de varit nöjda med våra andra forskningssamarbeten, säger David Hallman, projektledare.

- Resultaten från den här studien kommer också vara tillämpbara i dagens arbetsliv där många företag och organisationer står inför en övergång till aktivitetsbaserade kontor.

Kontakt

David Hallman
Projektledare och forskningsassisten vid avdelningen för arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle
Telefon: 026-64 84 39
Mobil: 073-626 64 13
E-post: david.hallman@hig.se

Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Johan Edqvist Sidan uppdaterades: 2017-10-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)