Gå till eugreenalliance
Sök

Hur mår man i orkestern?

Svend Erik Mathiassen, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle, ingår i en forskargrupp som får 3 miljoner från Forte för att undersöka variation och fysisk belastning hos stråkmusiker.

Belastningsbesvär är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i arbetslivet. Nack- och skulderbesvär är ett stort problem bland violinister och nu ska femtio stråkmusiker i två symfoniorkestrar, den ena Gävle symfoniorkester, följas under 12 månader.

Professor Svend-Erik Mathiassen

Foto: Professor Svend-Erik Mathiassen

Varför stråkmusiker?
Det är en utsatt yrkesgrupp, där arbetet innebär repetitiva arm- och handrörelser, höga precisionskrav och begränsade möjligheter till variation av arbetsställningar och arbetsrörelser.

Därtill kommer höga fysiska och psykologiska prestationskrav, att prestera med god spelkvalitet även när många tittar på.

I en orkester utför kvinnor och män inom en instrumentkategori identiska arbetsuppgifter, så vi får också möjlighet att undersöka om det är skillnader mellan könen i rörelsemönster, upplevd stress och muskuloskeletala besvär.

Drabbas musiker oftare av belastningsskador?
Ja, belastningsbesvär förekommer oftare bland stråkmusiker än hos arbetstagare i genomsnitt.

Besvär i nacke, skuldror och bröstrygg är också vanligare bland kvinnor än bland män, och vi vet fortfarande inte riktigt varför. Kvinnliga och manliga stråkmusiker i en orkester har exakt samma arbetsuppgifter, och då har vi en bra möjlighet att ta reda på om det t.ex. är motoriken som skiljer sig åt.

Hur ska studien gå till?
Vi kommer att mäta arbetsbelastning upprepade gånger under 12 månader på violinister och altviolinister, och då särskilt titta på hur den varierar över tid. Vi vill se vad tidsmönstret av arbetsbelastning och återhämtning gör för välbefinnande, prestation och muskuloskeletala besvär.

Vad hoppas ni kunna bidra med?
Variation i fysisk belastning anses vara en effektiv åtgärd mot belastningsbesvär, men kunskapen är bristfällig om hur man kan skapa variation i arbetet och hur en bra balans mellan fysisk belastning och återhämtning bör se ut. Sen hoppas vi, som sagt, öka kunskapen om belastning och hälsa hos kvinnor och män med samma arbetsuppgifter.

Kontakt

Svend Erik Mathiassen
Professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026-64 82 06
Mobil: 070-678 81 58
E-post: svenderik.mathiassen@hig.se


Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-10-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)