Gå till eugreenalliance
Sök

Seminarieserie om hållbarhetsredovisning och implementering av hållbarhet

Professor Arne Fagerström och universitetslektor Fredrik Hartwig från avdelningen för ekonomi vid Högskolan i Gävle leder en seminarieserie i samverkan med konsultföretaget Tyréns och Gävle kommun. Seminarieserien fokuserar på hur organisationer kan - och vissa fall ska - hållbarhetsredovisa samt hur ekonomiska styrsystem kan användas för att implementera organisationers strategiska hållbarhetsmål.

Sandvik, Gästrike Återvinnare, Gävle Hamn, Söderhamn NÄRA och Gävle Taxi är några av de företag från Gävleborgsregionen som deltar i seminarieserien.

Första träffen

Förste träffen ägde rum den 14 september och var en introduktion till hållbarhetsredovisning och den nya lagstiftningen. Träffen presenterade svar på frågorna som: Global Reporting Initiative (GRI) eller inte? Vilka för- och nackdelar finns med olika system för hållbarhetsredovisning? Göra rätt eller göra lätt?

Kommande seminarier

10 oktober

Seminariet har temat cirkulära affärsmodeller och värdeskapande i företag och behandlar integration mellan extern hållbarhetsredovisning och intern styrning för hållbarhet i företag.

7 november

Seminariet har temat hållbarhetsredovisning i praktiken idag och belyser frågor som: Effektiv intressentdialog – med vem, hur ofta och hur? Hur värderar man sina väsentliga aspekter? Hur kan man lägga till egna aspekter för att bättre spegla sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv.

8 februari

Seminariet kommer att belysa frågor som: Hur långt har berörda företag kommit med hållbarhetsredovisning och värdeskapande? En lägesrapport och hur går vi vidare?

Bild från första seminariet om hållbarhetsredovisning

Foto: Deltagare vid det första seminariet om hållbarhetsredovisning som genomförs i samarbete mellan Högskolan i Gävle, Gävle kommun och konsultföretaget Tyréns

Arne Fagerström och Fredrik Hartwig kommer i oktober att starta ytterligare en seminarieserie som kretsar kring hållbarhetsredovisning och hållbarhetsutveckling. Denna gång i samarbete med Handelskammaren, som riktar sig till företag i Dalarna och Gävleborg och kommer att genomföras i Borlänge.

Kontakt

Anna Sjöström
Miljö- och hållbarhetskonsult vid Tyréns i Borlänge
E-post: anna.sjostrom@tyrens.se

Arne Fagerström
Professor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle
E-post: arne.fagerstrom@hig.se


Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-10-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)