Gå till eugreenalliance
Sök

Hur mår man när gränsen mellan arbete och fritid suddas ut?

Trafikverket satsar fyra miljoner på ett projekt där forskare från Högskolan i Gävle undersöker vilka för- och nackdelar det finns, när gränserna mellan arbete och fritid alltmer suddas ut.

Tekniken ger oss en frihet

I en studie på Trafikverket kartlägger forskare från Högskolan i Gävle för- och nackdelarna med flexibelt arbete, så som att vara tillgänglig och uppkopplad under ledig tid.

Forskarna kommer bland annat att utvärdera olika lösningar för att hantera ständig uppkoppling och bristande återhämtning. Ca 4900 anställda på Trafikverket med flexibla arbetstider har besvarat en enkät om det gränslösa arbetet och hur det påverkar dem.

Helena Jahncke, doktor i psykologi, som leder projektet, ser både för- och nackdelar med den nya tekniken som gör att man kan vara mer flexibel i sitt arbete, både vad gäller arbetstid, val av arbetsplats och hur man arbetar,

– Det finns ju en frihet i att kunna lägga upp arbetsdagen så att den passar familjesituationen och att man till exempel kan ha ett jobb på annan ort än där man bor och ändå få ihop livspusslet.

Återhämtning - en bristvara

Men samtidigt är det ett faktum att den stressrelaterade ohälsan ökar i arbetslivet och forskarna vill undersöka om det finns ett samband mellan det gränslösa arbetet och olika hälsoutfall. Och ta reda på vad man kan göra för att hantera och förebygga riskerna.

– Vi tror att det finns en obalans mellan perioderna av arbete och återhämtning. Därför har vi tagit reda på hur mycket medarbetarna arbetar under ledig tid, i vilken utsträckning de använder mobiler och datorer för att koppla upp sig, samt hur de mår av det, säger Helena Jahncke.

- Vårt fokus ligger just nu på att ta fram åtgärdsförslag i samarbete med de anställda vid Trafikverket med utgångspunkt i de resultat vi fått fram. Ett urval av åtgärderna kommer sedan att genomföras och vi kommer att utvärdera hur det gick.

– Vi ska alltså följa ett urval av medarbetarna framöver och studera saker som sömn, tid för fritidsaktiviteter och hur de själva säger sig må. Detta för att se vilka åtgärder som kan vara effektiva, säger Helena Jahncke.

Ett flexibelt arbete med balans

- Det är viktigt att vi inte får en utveckling där man jobbar jämt och inte får någon tid för återhämtning, säger Helena Jahncke. Då kan hälsan bli lidande. Internationella studier visar att arbete som sker utanför ordinarie arbetstid har ett samband med psykisk ohälsa, besvär med magen och hjärt- kärlsjukdomar.

- Samtidigt vill vi kunna ta till vara att flexibelt arbete också har positiva sidor. Vi hoppas att den här studien kan visa hur man kan främja fördelarna och begränsa nackdelarna med de möjligheter många har i dag för att arbeta när, var och hur de vill, sammanfattar Helena Jahncke.

För ytterligare information:
Helena Jahncke, doktor i psykologi, forskare vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 81 24, 070-231 01 39
E-post: helena.jahncke@hig.se

Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-11-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)