Gå till eugreenalliance
Sök

Högskolan i Gävle får miljoner till forskning om hur historiskt medvetande via historieundervisning är kopplat till moraliskt medvetande

Högskolan i Gävle har tillsammans med tre andra lärosäten erhållit 5,6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att fördjupa kunskapen om relationen mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande utifrån ett historiedidaktiskt perspektiv. Ett otroligt spännande område att få fördjupa sig i som forskare, säger Silvia Edling, docent i didaktik vid Högskolan i Gävle.

Det fyraåriga projektet kommer att använda sig av dels en textanalys av tidigare historisk forskning mellan 1980-2019, dels genom att ta reda på hur femtonåringar i Finland och Sverige resonerar moraliskt kring historiska dilemman genom enkäter och intervjuer.

Brexit, Trump och en växande högerextremism inom demokratiska stater är aktuella kännetecken på populistiska krafter som förespråkar enkla svar och en vilja att återskapa ett glorifierat nationellt förflutet, "rent" från invandrare och oliktänkare.

Det förflutna tenderar i dessa fall att förvandlas till något förföriskt vackert och felfritt som lockar i tider som upplevs som svårbegripliga och hotfulla.

En sådan bild av det förflutna är dock grovt förenklad. Historien är lika mångfasetterad och sammansatt som våra uppfattningar om den.

- Projektet har stor förmåga att förstå den komplexa samtid vi lever i där politiska strömningar, värden och dagliga handlingar har tydliga paralleller till det förflutna, säger Silvia Edling.

Utöver Högskolan i Gävle är tre andra lärosäten delaktiga i projektet: värduniversitet Linnéuniversitetet, Helsingfors Universitet (Finland) och University of Newcastle (Australien).

Projektets medarbetare och referenspersoner är ledande inom frågor som rör historiemedvetande och/eller moraliskt medvetande och kan bidra till projektet med ett rikt jämförelsematerial och kunskap om fältet.

- Styrkor med projektet är både dess potential att utveckla ett forskningsfält med uppenbara kunskapsluckor men också att bidra med didaktiska verktyg för att främja historieundervisningen i dess uppdrag att fostra demokratiska medborgare, säger Silvia Edling.

Kontakt

Silvia Edling
Docent i didaktik vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026-64 82 60
Mobil: 076-8587747
E-post: silvia.edling@hig.se

Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-11-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)