Gå till eugreenalliance
Sök

Högskolan i Gävle har tillsammans med fem andra svenska lärosäten erhållit 12 miljoner kronor av Vetenskapsrådet

Projektet ska utveckla en ny forskarskola kring digitala teknologier i utbildning. Roligt, spännande och utvecklande, säger Göran Fransson, professor i didaktik vid Högskolan i Gävle och den som representerat Högskolan i Gävle i arbetet med ansökan.

Forskarskolan för digitala teknologier i utbildning – förkortad GRADE – ska vara en nationell forskarskola planerad för att anta 12 doktorander år 2018. Den långsiktiga ambitionen med GRADE är verka som ett nationellt centrum för forskning om digital teknologi i utbildning, med antagning av doktorander vartannat år och ett program för post-doc anställningar.

- Forskarskolan stärker ytterligare området utbildningsvetenskap och den forskning, undervisning och samverkan som sker kring digitalisering och lärande vid Högskolan, säger Göran Fransson.

Vid högskolan i Gävle kommer minst en doktorand att placeras, men det kan även bli fler då möjligheter öppnas för samfinansiering av ytterligare doktorander med kommuner, privata aktörer eller andra externa aktörer. Genom medverkan i forskarskolan får man naturligt tillgång till de nätverk och de seminarier och den forskning som genomförs inom ramen för forskarskolan.

– Här ser jag fram emot givande samtal med dem som ser möjligheterna, säger Göran Fransson.

Förutom Högskolan i Gävle ingår Mittuniversitetet, KTH, Göteborgs Universitet, Högskolan Väst samt Umeå universitet som är värduniversitet och samordnare för projektet.

Kontakt

Göran Fransson
Professor i didaktik vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026-64 86 39
Mobil: 070-321 29 09
E-post: goran.fransson@hig.se

Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-11-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)