Gå till eugreenalliance
Sök

Hållbar stadsutveckling

Den pågående urbaniseringen innebär betydande ekologiska, ekonomiska, tekniska och sociala samhällsutmaningar. Detta strategiska forskningsområde syftar till att bidra till en hållbar stadsutveckling och därmed förbättra människans livsmiljö.

Stephan Barthel, vetenskaplig ledare berättar om Hållbar stadsutveckling och dess forskningsprogram.

År 2050 väntas nära 70 procent av världens befolkning bo i städer, och även Sverige är ett land med växande befolkning och en omfattande urbanisering. Det ställer nya krav på att bygga städerna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Vårt mål är en mer hållbar stadsutveckling som skapar goda livsmiljöer som bidrar till att höja människors välmående. Det inkluderar att man utvecklar städer för miljöns bästa med människan i centrum utan att överskrida gränserna för vad vår planet klarar av.

Vi måste ha ett helhetsperspektiv, där bland annat sociala, tekniska, ekonomiska och juridiska faktorer kopplas samman med de ekologiska, eftersom dessa delar är sammanvävda med varandra. Vi kan inte leva ihop i en tät miljö där det skiljer ljusår i levnadsstandard mellan individer.

Stephan Barthel, Vetenskaplig ledare

Så här säger de vetenskapliga ledarna om forskningsområdet:

Logotype globala målet nummer sju
Logotype globala målet nummer 11
Logotype globala målet nummer 13

Det strategiska forskningsområdet Hållbar stadsutveckling adresserar samhällsutmaningar kopplade till mål 7, 11 och 13 i Agenda 2030.

En stor samhällsutmaning

En av de största samhällsutmaningarna är att det pågår en omfattande urbanisering. De sista decennierna har fokus varit på att bygga den täta staden för att nå klimatmål och att utveckla starka urbana ekonomier, men detta har skett på bekostnad av grönområden och hälsan hos människor som bor i städerna. I och med den tilltagande urbaniseringen har städernas utveckling en avgörande betydelse för vår förmåga att skapa en hållbar framtid.

Målet med det strategiska forskningsområdet, Hållbar stadsutveckling, är att Högskolan i Gävle ska bli en av de bästa och mest dynamiska forskningsarenorna om hållbar stadsutveckling i Sverige.

Det är ett tvärvetenskapligt och brett område som spänner över miljövetenskap, energisystem, samhällsvetenskap, folkhälsovetenskap, religionsvetenskap, teknik och biologi.

Forskningsprogram

Inom det strategiska forskningsområdet finns tre forskningsprogram: Urban Studio, Urban Commons och Urban Transitions.

Urban Studio

Programmet siktar på att få till stånd en mer hållbar stadsutveckling som också bidrar till att höja människors välmående. Det inkluderar att städer utvecklas för miljöns bästa med människan i centrum utan att man går utanför gränserna för vad vår planet klarar av.

Programansvarig: Nancy Joy Lim och Karl Samuelsson

  •  

Urban Commons

Urban Commons är ett forskningsprogram som syftar till tvärvetenskaplig forskning och samverkan för en socialt hållbar stadsutveckling. I detta fokuseras såväl befintliga bostadsområden som innovativ stadsplanering för urban social hållbarhet. Forskningen representerar ett holistiskt perspektiv som inkluderar folkhälsa, välfärd, ekologi, etik och livssyn. En central aspekt av urban commons är människors gemensamma delaktighet och inflytande i en hållbar stadsutveckling.

Programansvarig: Johan Colding och Stefan Sjöberg

Urban Transition

Forskningsprogrammets mission är att accelerera omställningen till ett hållbart attraktivt samhälle via genomgripande förändringar av tekniska, ekologiska samt socio-tekniska system. Målsättningen med Urban Transition är att lösa miljö- och samhällsutmaningar genom att främja resilienta, resurseffektiva och cirkulära system som förbättrar människans livsmiljö. Detta tvärvetenskapliga program är under utveckling.

Programansvarig: Mathias Cehlin och Marita Wallhagen

Företagsforskarskola

Inom det strategiska forskningsområdet finns även en företagsforskarskola som heter Future-Proof Cities.

Future-Proof Cities

Med den unika satsningen på företagsforskarskolan "Future-Proof Cities", nås viktig samverkan mellan näringslivet och akademin. Det unika med företagsforskarskolan är att den bygger på en samhällsdialog där akademin i samverkan med näringslivet och samhällsplaneringen, direkt implementerar lösningar för att utveckla våra städer till klimatsmarta, levande, hälsosamma och trygga platser. Forskarskolan kommer att få stor betydelse för att sprida och skapa ny kunskap i samarbete med näringslivet

Vetenskapliga ledare

Stephan Barthel.

Stephan Barthel

Professor i miljövetenskap

E-post: stephan.barthel@hig.se
Telefon: 076 360 57 05

Forskarpresentation Stephan Barthel

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-11-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)