Gå till eugreenalliance
Sök

Jag har forskat på hållbar stadsutveckling i hela mitt liv

Jag har forskat på hållbar stadsutveckling i hela mitt liv som akademiker och jag brinner för ämnet, säger Stephan Barthel.

Stephan Barthel.

Han säger att hans intresse för betydelsen av att låta naturen få ta plats i städer väcktes när han som ung bodde på Söder i Stockholm.

- Jag märkte att jag hela tiden drogs mot grönområdena och där fann inspiration och kraftsamling. Jag beslutade att viga mitt liv åt detta.

Det började med forskning på koloniträdgårdar i städer, Stephan ville se om det fanns ett socialt minne om matproduktion i städer och han säger att han utifrån det började se hela stadens komplexitet och liv - som forskare.

- Man har ju en känsla för den om man bor i en stad, men om man börjar forska på det så blir det en annan sak.

Miljömål i konflikt med varandra

Stephan upptäckte tidigt att många miljömål står i konflikt med varandra och att lösningen av ett miljömål samtidigt kan innebära underminering av ett annat.

Här, menar han, finns den väldigt viktiga lärdomen att också kunna titta på och se meningsmotståndarens perspektiv. Vad det är för fördelar med det synsättet.

- Då kunde jag få en mer holistisk förståelse för hållbar stadsutveckling, en helhetssyn som jag kanske lite saknade i början.

Då vaknar aktivisten i mig..

Staden när den är som bäst ser han som fantastisk att vara och leva i, men som värst en fruktansvärd plats att vara på. Att det går att göra så rätt men också så fel, med enorma konsekvenser för människor och för hela vår planet, då den globala urbaniseringen är enorm och accelererande.

- Jag blir så fruktansvärt arg när jag ser stadsutvecklingsprojekt som går rakt emot vad forskningen säger. Då känner jag att aktivisten i mig vaknar också.

Han ger exempel där man frångår vedertagna regler om buller och börjar bygga bostäder som man från början vet kommer att vara direkt hälsovådliga att bo i. Eller när man bygger bort fantastiska naturkvalitéer, eller placerar köpcentum långt utanför staden och samtidigt har ett klimatmål där bilåkning ska minska.

- Det går ju bara inte ihop.

Bilism är over and out!

Sedan kan han bli väldigt glad över hur lyckade vissa förtätningsprojekt kan bli. Då planerarna utgått från de rumsliga strukturer som skapades innan bilen fanns och omvandlat gamla industrikvarter och annat till levande stadsområden utan att den småskaliga känslan förstörs.

- En levande och trygg stadsmiljö som tar tillvara de naturmiljöer som finns, utvecklar och integrerar naturen med klimatsmarta tekniska infrastrukturer.

Och bygga stad fokuserad endast på bilism det är over and out, borta och kommer inte tillbaka, fastslår Stephan. Han ser ett rättviseperspektiv rörande möjlighet att ta sig till stadens utbud, naturupplevelser och gemenskaper. De externa köpcentrumen slår ut staden som livsmiljö med alla dess mötesplatser och mångfald av småskaliga affärsverksamheter på gångavstånd.

- Så rättviseperspektivet är extremt påtagligt i en stad och detta har varit undertryckt sedan slutet av 80-talet, säger Stephan Barthel.

2017
Urban Studio ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inom hållbar stadsutveckling under föreståndaren Stephan Barthel. Studion fungerar som en forskningsplattform för nästa generation unga forskare inom hållbar stadsutveckling

2019
Högskolan i Gävle, tillsammans med lärosätena i Dalarna och Mälardalen tilldelas 25.9 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att starta företagsforskarskolan "Future-Proof Cities" med fokus på hållbar stadsutveckling

2019

 • Stephan Barthel är bland de mest citerade forskare i världen om hållbara städer
 • FN:s klimatkonferens: Stephan Barthel är en av talarna under rubriken: "Nu måste vi skydda våra städer"

2020

 • Stephan Barthel utvaldes av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, som en av 100 forskare i Sverige att tala om hållbar stadsutveckling
 • Stephan Barthel utses till professor i Miljövetenskap vid Högskolan i Gävle
  • Mer läsning
  Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-09-19
  Högskolan i Gävle
  www.hig.se
  Box 801 76 GÄVLE
  026-64 85 00 (växel)