Gå till eugreenalliance
Sök

David Hallman om Hälsofrämjande arbete

Den vetenskapliga ledaren David Hallman om det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbete.

David Hallman.

- Genom att adressera konkreta problem vill vi skapa den här bryggan till samhället för att få ut vår kunskap för direkt användning.

Samhället vi lever i idag påverkar hälsan på ett sätt som kräver att vi tar oss an detta mycket bredare än vad vi har gjort tidigare, säger David Hallman forskningsledare.

Hälsa och välbefinnande uppnås bäst i ett jämställt och inkluderande samhälle med anständiga arbetsvillkor.

För att främja hälsa och välbefinnande så räcker det inte att fokusera på arbetet. Idag vävs arbetet och livet utanför arbetet ihop och sambanden är mera komplexa och det blir viktigt att skapa förutsättningar som stärker individens kapacitet och hälsa så att det blir långsiktigt hållbart för alla.

Dessa utmaningar behöver ses i ett helhetsperspektiv som kräver tvärdisciplinär forskning. Olika samverkande discipliner ökar möjligheterna att lösa problemen på ett bättre sätt.

- Genom att adressera konkreta problem vill vi skapa den här bryggan till samhället för att få ut vår kunskap för direkt användning.

- Det som driver mig är att jag vill bidra till att skapa framtidens arbetsplatser där man mår bra när man är på jobbet. Det finns en otrolig potential i att ha ett arbete och om man kan förstärka det som är positivt, samtidigt som man jobbar med att ta bort det som ökar risken för ohälsa, då kan arbetet bidra till att man får ett bättre liv, säger David Hallman.

Kontakt

David Hallman

Docent arbetshälsovetenskap

E-post: david.hallman@hig.se
Tel: 026-64 84 39

Forskarpresentation David Hallman

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-12-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)