Gå till eugreenalliance
Sök

Forskningsprogram: Flexibelt arbete

Flexibelt arbete är ett forskningsprogram som vill undersöka möjligheter och utmaningar med nya arbetsformer och anställningsformer i det moderna arbetslivet.

Arbeta flexibelt – möjlighet eller utmaning?

Att jobba på distans eller att ha flexibla arbetstider. Att ha en tillfällig anställning eller en bemanningsanställning. Hur påverkar detta de anställdas hälsa och är det bra för organisationers hållbarhet? Vad betyder det för arbetsvillkor och arbetsmiljö? Och vilka nya krav ställs på arbetsgivaren och chefskapet? Behöver nya arbetssätt och policys utvecklas?

Flexibilitet i tid och rum

I Sverige idag så har cirka 2/3 av de anställda flexibla eller fria arbetstider. En dryg tredjedel kan dessutom i olika grad arbeta hemifrån. För individen finns möjlighet till bättre balans mellan arbete och privatliv men också en risk att flexibiliteten förvandlas till gränslöshet, konstant tillgänglighet och minskad kontroll i livet. För arbetsgivaren kan erbjudande om flexibla arbetsvillkor öka attraktiviteten som arbetsgivare och även förmågan att anpassa sig över perioder av varierande krav på verksamheten. Det finns också nya utmaningar bl.a. kring arbetsmiljöansvar och hur arbetet ska organiseras och koordineras.

Tillfälliga anställningar

Cirka 15 % av arbetstagarna i Sverige har tillfälliga anställningar. Knappt 2 % har också anställning hos ett bemanningsföretag. Bägge dessa anställningsformer kan innebära flexibilitet för arbetsgivarna och möjlighet att snabbt anpassa sig till förändringar både inom offentlig och privat verksamhet. Sådana anställningar kan även ge ökad flexibilitet för vissa anställda. De flesta arbetstagare som har tillfälliga anställningar önskar dock en fast anställning och bemannings­anställda vill ofta ha en traditionell tillsvidare­anställning hos en och samma arbets­givare.

Forskning i samverkan

Forskningen genomförs i samarbete med organisationer inom både den privata och offentliga sektorn. Forskningsprogrammets resultat kommer därför till direkt användning i dessa organisationer. Resultaten används bland annat för att utveckla strategier och policys för flexibelt arbete eller andra åtgärder för att främja en god arbetsmiljö.

Informationsmaterial

Här finns informationsmaterial som är knutet till forskningsprogrammet Flexibelt arbete. Materialet finns både på svenska och engelska.

Se alla dokumenten

Distansarbetets betydelse för hälsan

Se en föreläsning med Linda Widar om distansarbetets betydelse för hälsan. Inspelningen har gjorts i samarbete med SVT/UR.

Användning av digital teknik ger oss möjlighet och frihet att arbeta på distans från andra platser än vår ordinarie arbetsplats, men vad kan distansarbete innebära för vår hälsa och arbetsmiljö?

Webbinarium om Hållbart distansarbete

Myndigheten för arbetsmiljökunskap arrangerade tillsammans med Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter ett webbinarium om hållbart distansarbete. Med på seminariet deltog professor Gunnar Bergström som pratade om: Hälsa, arbetsmiljö och arbetsprestation vid distansarbete hemifrån.

Se hela webbinariet här

Om forskningsprogrammet Flexibelt arbete

Fakta om forskningsprogrammet

Syfte

Syftet med forskningsprogrammet ”Flexibelt arbete” är att beskriva och förstå möjliga samband mellan flexibla anställnings- och arbetsformer och (1) organisationers hållbarhet (2) arbetsvillkor och arbetsmiljö (3) anställdas hälsa. Finns det skillnader beroende av sektor, olika yrkesområden, ålder, kön, socioekonomisk status.

Målgrupp

Vi vänder oss både till privata och offentliga organisationer. Deltagande innebär ett samarbete mellan organisationen och forskargruppen vid Högskolan i Gävle. Deltagande innebär inga extrakostnader för organisationen förutom tidsåtgång vid planeringsmöten och att delta vid mätningar och datainsamling kring arbetsmiljön.

Projektdeltagare

Gunnar Bergström, professor (programansvarig, arbetshälsovetenskap)

David Hallman, lektor (koordinator, forskare, arbetshälsovetenskap)

Sven Svensson, lektor (forskare, arbetshälsovetenskap)

Marina Heiden, lektor (forskare, arbetshälsovetenskap)

Svend Erik Mathiassen, professor (forskare, arbetshälsovetenskap)

Iman Dadgar, postdoktor

Patricia Holmberg, amanuens

Leticia Januario, forskare

Andreas Kjörling, doktorand

Tea Korkeakunnas, doktorand

Nestor Lögdal

Jean Claude Mutiganda, universitetslektor

Annika Strömberg, universitetslektor

Malin Svensson, forskningsassistent

Birgitta Wiitavaara, universitetslektor

Senaste publikationerna

Här listas de tio senaste publikationerna från Flexibelt arbete.

Edvinsson, J., Mathiassen, S., Bjärntoft, S., Jahncke, H., Hartig, T. & Hallman, D. (2023). A Work Time Control Tradeoff in Flexible Work: Competitive Pathways to Need for Recovery. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20 (1). 10.3390/ijerph20010691 [Mer information]
Heiden, M., Hallman, D., Svensson, M., Mathiassen, S., Svensson, S. & Bergström, G. (2023). Mismatch between actual and preferred extent of telework: cross-sectional and prospective associations with well-being and burnout. BMC Public Health, 23. 10.1186/s12889-023-16683-8 [Mer information]
Korkeakunnas, T., Heiden, M., Lohela Karlsson, M. & Rambaree, K. (2023). Managers’ Perceptions of Telework in Relation to Work Environment and Performance. Sustainability, 15 (7). 10.3390/su15075845 [Mer information]
Svensson, S., Mathiassen, S., Hallman, D., Heiden, M. & Bergström, G. (2023). Associations between telework experience and psychosocial working conditions during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional analysis among white-collar workers in Sweden. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 65 (2), e74-e82. 10.1097/JOM.0000000000002758 [Mer information]
Gilson, N., Coenen, P., Hallman, D., Holtermann, A., Mathiassen, S. & Straker, L. (2022). Postpandemic hybrid work: opportunities and challenges for physical activity and public health. British Journal of Sports Medicine, 56 (21), 1203-1204. 10.1136/bjsports-2022-105664 [Mer information]
Mutiganda, J., Wiitavaara, B., Heiden, M., Svensson, S., Fagerström, A., Bergström, G. & Aboagye, E. (2022). A systematic review of the research on telework and organizational economic performance indicators. Frontiers in Psychology, 13. 10.3389/fpsyg.2022.1035310 [Mer information]
Svensson, S., Hallman, D., Mathiassen, S., Heiden, M., Fagerström, A., Mutiganda, J. & Bergström, G. (2022). Flexible work: Opportunity and Challenge (FLOC) for individual, social and economic sustainability. Protocol for a prospective cohort study of non-standard employment and flexible work arrangements in Sweden. BMJ Open, 12 (7). 10.1136/bmjopen-2021-057409 [Mer information]
Widar, L., Heiden, M., Boman, E. & Wiitavaara, B. (2022). How is telework experienced in academia?. Sustainability, 14 (10). 10.3390/su14105745 [Mer information]
Bjärntoft, S., Hallman, D., Zetterberg, C., Larsson, J., Edvinsson, J. & Jahncke, H. (2021). A participatory approach to identify key areas for sustainable work environment and health in employees with flexible work arrangements. Sustainability, 13 (24). 10.3390/su132413593 [Mer information]
Haapakangas, A., Hallman, D. & Bergsten, E. (2023). Office design and occupational health – has research been left behind?. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 49 (1), 1-4. 10.5271/sjweh.4073 [Mer information]

För att se samtliga publikationer från forskningsprogrammet Flexibelt arbete, besök programmets sida i DiVA

Finansiering

Flexibelt arbete finansieras av ett programbidrag från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Ytterligare finansiering har också erhållits från Afa försäkring.

Programansvarig

Kontakta oss gärna vid intresse att delta eller att få mer information.

Gunnar Bergström

Professor arbetshälsovetenskap

E-post: gunnar.bergstrom@hig.se
Telefon: 073-622 58 60

Forskarpresentation Gunnar Bergström

Foto av Daniel Hallman

David Hallman

Docent arbetshälsovetenskap

E-post: david.hallman@hig.se
Telefon: 026-64 84 39

Forskarpresentation David Hallman

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Johan Edqvist Sidan uppdaterades: 2023-08-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)