Gå till eugreenalliance
Sök

Anneli Frelin om Innovativt lärande

Den vetenskapliga ledaren Anneli Frelin om det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande.

Anneli Frelin, professor didaktik vid Högskolan i Gävle. Bild tagen 190206.

Utbildning och lärande är en nyckel för att lösa samhällsproblem och grunden till all slags förändring och förbättring, säger Anneli Frelin, forskningsledare.

När samhället förändras uppstår nya möjligheter och utmaningar när det gäller hur utbildning och lärande sker på olika arenor, och vilket innehåll som blir viktigt att lära sig.

De forskare som finns vid Högskolan i Gävle har goda möjligheter att skapa tvärvetenskapliga miljöer kring innovativt lärande. Det finns en styrka i att allt är samlat kring ett campus med korta avstånd till varandra, och en vana att arbeta i praktiknära forskningsprojekt tillsammans med olika offentliga och privata aktörer.

En drivkraft i detta är att det finns möjligheter att bygga forskning på ett lite nytt sätt. Att arbeta mer tvärvetenskapligt för att ta oss an komplexa samhällsutmaningar ger oss nya möjligheter att skapa kunskap som kommer en bred allmänhet till nytta.

Här finns utrymme för innovation i både offentlig sektor och näringsliv med koppling till lärande på olika sätt, vare sig det gäller att adressera trygghet i skolan, eller byggande och användning av framtida skolor och förskolor.

- En drivkraft i detta är att det finns möjligheter att bygga forskning på ett lite nytt sätt. Att arbeta mer tvärvetenskapligt för att ta oss an komplexa samhällsutmaningar ger oss nya möjligheter att skapa kunskap som kommer en bred allmänhet till nytta, säger Anneli Frelin.

Kontakt

Anneli Frelin

Professor didaktik

E-post: anneli.frelin@hig.se
Tel: 026-64 81 43

Forskarpresentation Anneli Frelin

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-12-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)