Gå till eugreenalliance
Sök

Guadalupe Francia om Innovativt lärande

Den vetenskapliga ledaren Guadalupe Francia om det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande.

Vi måste kunna utveckla ny kunskap om lärandeprocesser och också kunna sprida denna kunskap

Vi måste kunna utveckla ny kunskap om lärandeprocesser och också kunna sprida denna kunskap, säger Guadalupe Francia forskningsledare.

I vårt samhälle finns problem med odemokratiska rörelser, ökad ojämlikhet, ohälsa hos barn, ungdomar och vuxna och ökat våld. Globala pandemier som riskerar att öka arbetslösheten gör att vi behöver utveckla nya utbildningsstrategier för möjligheter till ett livslång lärande för unga vuxna och äldre. Dessa utmaningar kan bara bemötas utifrån samverkan mellan Högskolan och samhället i stort.

De utmaningar vi skall bemöta är både lokala och globala och våra tvärvetenskapliga forskningsprogram fokuserar därför på social hållbarhet, digitalisering och morgondagens lärmiljöer, i en både nationell och internationell kontext.

Vi är innovativa därför att vi ser på lärande och utbildning utifrån förändrade eller nya perspektiv. För att forma ett långsiktigt hållbart, demokratiskt och rättvist samhälle behöver vi hitta lösningar för att bemöta samhällsutmaningar.

- Då utmaningarna vi skall bemöta är lokala och globala måste vi bedriva aktiviteter på alla nivåer. Att kunna kraftsamla olika kompetenser hos oss men också från samhället lokalt och globalt, det ser jag som den stora styrkan i vårt strategiska forskningsområde, säger Guadalupe Francia.

Kontakt

Guadalupe Francia

Professor pedagogik

E-post: guadalupe.francia@hig.se
Tel: 026-64 85 00 (växel)


Forskarpresentation Guadalupe Francia

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-12-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)