Gå till eugreenalliance
Sök

Vi måste stoppa att samhället slits isär

- Skolan är central. Vi behöver skapa villkor för framgång för olika grupper så alla kan tro på att de har en chans, säger Guadalupe Francia, vetenskaplig ledare för Högskolans profilerade forskningsområde, Innovativt lärande.

Guadalupe föds i Argentina och börjar som ung arbeta i skolan i socialt utsatta områden. Hon ser hur hårt de sociala orättvisorna slår och det föder en vilja att utjämna dessa orättvisor, ett driv som aldrig har lämnat henne.

Hon flyttar sedan till Sverige, utbildar sig vidare och fortsätter arbeta som lärare i utsatta områden, och ser att samma problem är precis lika brännande aktuella här.

- I båda länderna finns en social utsatthet, med ojämlika villkor för olika grupper. Detta gjorde att jag ville forska om utbildningsfrågor med fokus på likvärdighet.

Nyckelinformation som avgör

Som forskare medverkar Guadalupe nu i ett projekt med Hudiksvalls och Gävle kommun som handlar om yrkesvägledningens betydelse.

- Den insats som yrkes- och studievägledare gör på olika nivåer är avgörande. Om du har rätt information kan du göra val som gynnar dig och din framtid, alltså nyckelinformation för grupper som inte har detta stöd.

Att få ett lugn i skolan

Hon deltar också, tillsammans med professorerna Silvia Edling och Peter Gill, i projektet om Gävle-modellen, där Gävle kommun i en unik satsning har lyckats minska mobbing och diskriminering i skolorna.

- Här har Gävle kommun lyckats otroligt bra vid en nationell jämförelse. Trygga lärmiljöer är så viktiga och en absolut förutsättning för likvärdighet. Vi kan inte ha en lärmiljö där det finns våld.

Extra stöd - aldrig sänkta krav

Hon har också ansvarat för en utredning vid Örebro universitet, om den breda högskolan. Här poängterar hon vikten av att ta hänsyn till särskilda behov som olika studenter kan ha, att garantera att de får kunskap, men aldrig sänka kraven.

- Vi vet att vissa studenter behöver extra stöd och det handlar om den kompensatoriska insatsen. Men om du ger ett extra stöd och sänker kraven, ja då hjälper det inte studenten till den kunskap som behövs för att gå vidare i skolan eller arbetslivet.

Guadalupes forskning är också internationell. Hon jämför, i flera projekt, bland annat likvärdighet i skolan med hur det ser ut i USA, Latinamerika och i EU.

- Om vi inte gör något åt de problem vi har och som skolan måste lösa, då kommer vi att få se en ökning av social oro och av odemokratiska rörelser.

- Detta är den största samhällsutmaning vi har nu och här kan Högskolan i Gävle genom sin forskning bidra till ny kunskap, säger Guadalupe Francia, professor i pedagogik.

  • Mer läsning
  Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-01-28
  Högskolan i Gävle
  www.hig.se
  Box 801 76 GÄVLE
  026-64 85 00 (växel)