Gå till eugreenalliance
Sök

Intelligent industri

Forskningen inom Intelligent industri är inriktad mot hållbar produktion vilket är en nyckel för att skapa ett hållbart samhälle. En av de stora samhällsutmaningarna är hur vi ska kunna försörja samhället med de produkter och tjänster som behövs på ett hållbart sätt.

Per Hilletofth och Niclas Björsell, vetenskapliga ledare berättar om Intelligent industri och dess forskningsprogram.

Den digitala industriella revolutionen fortgår med full kraft och den stora utmaningen ligger i att skapa intelligenta produktionssystem som gör det möjligt för svensk industri att producera och leverera produkter och tjänster som samhället behöver och samtidigt inte motverka en hållbar utveckling. Teknikutveckling inom automation och digitalisering driver på den här industriella omvandlingen och vårt fokus ligger på hur vi kan använda dessa möjligheter för att leda, utforma, planera och utveckla produktionssystem på ett smartare sätt som möjliggör nya innovationer och som leder till hållbar produktion.

Vi måste utveckla smartare system, processer, arbetssätt, metoder och verktyg för att kunna producera och leverera produkterna och tjänsterna som behövs på ett för samhället skonsamt sätt.

Per Hilletofth, Vetenskaplig ledare

Bild på globala målet nummer åtta
Bild på globala målet nummer nio
Bild på globala målet nummer 12

Det strategiska forskningsområdet Intelligent industri adresserar samhällsutmaningar kopplade till mål 8, 9 och 12 i Agenda 2030.

Intelligent industri

Målet med det strategiska forskningsområdet Intelligent industri är att samproducera kunskap och innovation som möjliggör en konkurrenskraftig och hållbar industri, som kännetecknas av (a) låg resursförbrukning och miljöpåverkan, (b) hög flexibilitet, lyhördhet och motståndskraft och (c) hög innovationsförmåga, och som kan uppnås genom intelligent ledning, utformning, planering och utveckling av industriella organisationer, system, processer och flöden med hjälp av avancerad teknologi i samspel med människor.

Området Intelligent Industri riktar sig mot den samhälleliga utmaningen hållbar produktion, inkluderande delutmaningar som grön och digital transformation, och ökad innovationsförmåga. Pågående teknikutveckling inom automation och digitalisering förändrar i grunden möjligheterna att utveckla framtidens hållbara produktionssystem och kräver gemensamma ansträngningar inom energi-, produktions- och transport-/logistiksektorn.

Forskningen bedrivs i nära samarbete med industrin och syftar till att bidra både till industriell innovation och kunskapsutveckling. Tvärvetenskaplig forskning är avgörande för att utveckla nödvändig kunskap och området Intelligent industri utgör en virtuell arena för tvärvetenskapligt samarbete mellan olika forskargrupper inom industriell ekonomi, maskinteknik, elektroteknik, energisystem, miljövetenskap, företagsekonomi och datavetenskap. Områdets strategiska inriktning utvecklas och revideras kontinuerligt i nära samarbete med strategiska industriella samarbetspartners.

Forskningsprogram

Inom området finns tre forskningsprogram: Resurseffektiv produktion (med fokus på hur man minskar resursförbrukning och miljöpåverkan), Responsiv produktion (med fokus på hur man ökar flexibiliteten, lyhördheten och motståndskraft) och Innovativ produktion (med fokus på hur man kan öka innovationsförmågan). Dessa program utgör områdets plattform och inom plattformen är intelligent beslutsstöd ett överbryggande fokusområde.

Forskningsprojekt

Nedan listas några av våra pågående forskningsprojekt:

Industriforskarskolan INSPIRE

Vi planerar för en unik industriforskarskola inriktad mot beslutsfattande och beslutsstöd.

Vetenskapliga ledare

Det strategiska forskningsområdet leds av två vetenskapliga ledare.

Per Hilletofth är gästprofessor.

Per Hilletofth

Professor Industriell ekonomi

E-post: per.hilletofth@hig.se
Tel: 073 654 60 96

Forskarpresentation Per Hilletofth

Niclas Björsell.

Niclas Björsell

Professor elektronik

E-post: niclas.bjorsell@hig.se
Tel: 076 855 57 88

Forskarpresentation Niclas Björsell

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Johan Edqvist Sidan uppdaterades: 2022-12-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)