Gå till eugreenalliance
Sök

Industriforskarskolan INSPIRE

Vill du utveckla ditt företags spetskompetenser och samtidigt stärka din konkurrenskraft? Nu startar vi upp en unik industriforskarskola inriktad mot beslutsfattande och beslutsstöd.

Industriforskarskolan INSPIRE vänder sig till företag verksamma i energi-, produktions och logistiksektorn och är öppen för olika typer av beslutsproblem.

Syftet med forskarskolan är att erbjuda en utbildning som möter industrins behov av spetskompetens och som stärker konkurrenskraften för de medverkande företagen. Genom Forskarskolan kan du utveckla dina medarbetare och förbereda dem för specialistuppdrag.

Forskarskolan är ett initiativ för Norra Mellansverige och ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna och Karlstads universitet.

Inriktning på forskarskolan

INSPIRE är inriktad mot beslutsfattande och beslutstöd för komplexa problem i industrin. Beslutsfattande handlar om hur företag kan ta bättre beslut i komplexa, osäkra och dynamiska beslutssituationer samt hur beslutsfattande kan decentraliseras och automatiseras. Beslutstöd handlar om hur datadrivna, modelldrivna och kunskapsdrivna beslutsstöd kan utvecklas för att bättre stödja beslutsfattare.

Fyra temaområden

Utbildningen inom industriforskarskola kommer att fokusera på fyra temaområden:

  • Komplext, osäkert, dynamiskt och automatiserat beslutsfattande
  • Modelldrivet beslutsstöd (ex. digitala tvillingar)
  • Kunskapsdrivet beslutsstöd (ex. expertsystem)
  • Datadrivet beslutsstöd (ex. artificiell intelligens)

Så fungerar forskarskolan

Forskarskolan vänder sig till yrkesverksamma inom industriell utveckling som under en fem års period lägger 80% av sin arbetstid på företagskopplad forskning och utveckling och som leder fram till en doktorsexamen. Deltagare bör ha minst tre års arbetslivserfarenhet, vara anställda av företaget och uppfylla kvalifikationer för forskarutbildning.

Finansiering och åtaganden

Grundidén är att industriforskarskolan finansieras av medverkande företag, lärosätena och KK- stiftelsen. Lärosätena ansvarar för administration, kursutveckling, seminarier, examination och akademisk handledning. Företagen ansvarar för doktorandens anställning och lön. Ett lönebidrag utgår från forskarskolan.

Företagen ska se till att doktoranden kan avsätta den tid som behövs för att genomföra utbildningen, ge rätt förutsättningar till företagets handledare, delta i projektets referensgrupp och följa upp utbildningen tillsammans med industriforskarskola.

Intresserad av mer information om forskarskolan

Anmäl ditt intresse i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Kontakt

Högskolan i Gävle:
Per Hilletofth, professor, tel: 026-64 85 24, e-post: per.hilletofth@hig.se
Niclas Björsell, professor, tel: 026-64 87 95, e-post: niclas.bjorsell@hig.se

Högskolan i Dalarna:
Yves Rybarczyk, professor, tel: 023-77 87 35, e-post: yry@du.se
Arend Hintze, professor, tel: 023-77 86 50, e-post: ahz@du.se

Karlstads universitet
Andreas Kassler, professor, tel: 054-700 21 68, e-post: andreas.kassler@kau.se
Jorge Solis, docent, tel: 054-700 19 53, e-post: jorge.solis@kau.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-12-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)