Sök

Formulär för ansökan om yttrande från forskningsetiska rådet

Forskningsetiska rådet vid Högskolan har till uppgift att att göra forskningsetiska bedömningar av planerade examensarbeten på grund- och avancerad nivå som avser människor. På den här sidan finns ett formulär där du göra en ansökan om yttrande från rådet.

Tips till dig som ska fylla i formuläret!

  • Ansökan kräver att du bifogar ett antal förifyllda dokument. Ett tips är att ha läst igenom formuläret och anvisningarna och har alla dokumenten samt beskrivningar över de etiska överväganden redo på din dator innan du börjar fylla i formuläret.
  • Till anvisningarna
  • Är du osäker på om du för ditt planerade examensarbete behöver inhämta yttrande finns en även checklista som du kan använda dig av.
  • Till checklistan Word, 64 kB.
Huvudsökande
Eventuell medsökande


Bifogade filerAnsökan ska alltid göras i samarbete med handledaren och underlaget ska godkännas av handledaren innan det skickas in till rådet för forskningsetisk bedömning.


Hantering av personuppgifter
För att kunna hantera ditt ärende behöver Högskolan behandla vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning.
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Johan Edqvist Sidan uppdaterades: 2021-11-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)