Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till personer som har övergripande eller samordnande funktioner kopplade till forskningen vid Högskolan i Gävle.

Forskningssekreterare

Ansvarar för uppföljning samt extern rapportering av forskningen.

Dorota Green
Forskningssekreterare (vikarie)
Telefon:
E-post: dorota.green@hig.se

Hasse Nordlöf
Forskningssekreterare (föräldraledig)
Telefon: 026-64 84 57
E-post: hasse.nordlof@hig.se

Studierektor för forskarutbildning

Ansvarar för frågor om forskarutbildningen.

Shahnaz Amiri
Studierektor för forskarutbildning vid profilområdet Byggd miljö
Telefon: 026-64 88 37
E-post: shahnaz.amiri@hig.se

Mats Djupsjöbacka
Studierektor för forskarutbildning vid profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv
Telefon: 026-64 87 09
E-post: mats.djupsjobacka@hig.se

Samverkan och innovation

Ansvarar för samverkan mellan Högskolans forskare och det omgivande samhället.

Anna Bäcklund
Samordnare för innovation
Telefon: 026-64 86 02
E-post: anna.backlund@hig.se

Joakim Helmbrant
Specialist samverkan
Telefon: 026-64 89 05
E-post: joakim.helmbrant@hig.se

Extern forskningsfinansiering

Catharina Hegrelius
Specialist extern forskningsfinansiering
Telefon: 026-64 85 60
E-post: catharina.hegrelius@hig.se

Forskningspublikationer

Ansvarar för rapportering kring vetenskapliga publikationer av våra forskare.

Malin Almstedt Jansson
Forskningsbibliotekarie
Telefon: 026-64 86 20
E-post: biblioteket.forska@hig.se

Anna Hillström
Forskningsbibliotekarie, DiVA-ansvarig
Telefon: 026-64 89 40
E-post: biblioteket.forska@hig.se

Gävle University Press

Ansvarar för och samordnar utgivning av Högskolans centrala rapportserier, skriftserier samt böcker.

Gävle University Press
E-post: gup@hig.se

Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Dorota Green Sidan uppdaterades: 2021-02-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)