Doktorsavhandlingar

Varje år försvarar ett antal forskarstuderande vid Högskolan i Gävle sina doktorsavhandlingar. Den första doktorsavhandlingen inom Högskolans forskarexamensrättighet publicerades 2015. Här hittar du listor över de doktorsavhandlingar som har försvarats av en doktorand som endera är antagen inom Högskolans forskarexamensrättighet eller som hör till Högskolan men är antagen vid ett annat lärosäte.

Doktorsavhandlingar 2019

Alizadeh, M. (2019). Characterisation, Modelling and Digital Pre-Distortion Techniques for RF Transmitters in Wireless Systems. Diss. (sammanfattning), 2019. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. xiv, 73 s. (TRITA-EECS-AVL ; 2019:9) Länk [Mer information]
Asami-Johansson, Y. (2019). Japanese Mathematics Teachers’ Professional Knowledge : International case studies based on praxeological analysis. Diss. (sammanfattning), 2019University of Copenhagen. 150 s. Länk [Mer information]
Björklund, O. (2019). FRÅN LIVSLEDA TILL LIVSMOD : Unga människors erfarenheter av arbetslöshet och stödåtgärder. Diss. (sammanfattning), 2019. Åbo: Åbo akademi. Länk [Mer information]
Boman, T. (2019). Situationen på den svenska arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning : en sekundäranalys om sysselsättning, yrkesnivå, diskriminering, stöd och anpassning för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Diss. (sammanfattning), 2019. Örebro: Örebro University. 94 s. Länk [Mer information]
Grylin, H. (2019). Passivitetsrätten vid skattetillägg. Diss. , 2019. Örebro: Örebro University. 356 s. (Örebro Studies in Law 10) Länk [Mer information]
Hagerman, H. (2019). Working Life Among First-Line Managers and Their Subordinates in Elderly Care : an Empowerment Perspective. Diss. (sammanfattning), 2019. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 82 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1553) Länk [Mer information]
Holmberg, J. (2019). Designing for added pedagogical value : A design-based research study of teachers’ educational design with ICT. Diss. (sammanfattning), 2019. Stockholm: Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University. 127 s. (Report Series / Department of Computer & Systems Science 19-001) Länk [Mer information]
Larsson, P. (2019). Vardagsvåld, mobbning och mobbningsförebyggande arbete i svensk skolkontext. Diss. (sammanfattning), 2019. Åbo: Åbo akademi. 140 s. Länk [Mer information]
Qvarfordt, A. (2019). Anti-doping – a legitimate effort? : Elite athletes' perspectives on policy and practice. Diss. (sammanfattning), 2019. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. 93 s. Länk [Mer information]
Rashid, M. (2019). Women on sick leave for long-term musculoskeletal pain : Factors associated with work ability, well-being and return to work. Diss. (sammanfattning), 2020. Gävle: Gävle University Press. (Studies in the Research Profile Health-Promoting Working Life. Doctoral thesis) Länk [Mer information]
Skoog Waller, S. (2019). Estimation of Speaker Age : Effects of Speech Properties and Speech Material. Diss. (sammanfattning), 2019. Sundsvall: Mid Sweden University. 50 s. (Mid Sweden University doctoral thesis 310) Länk [Mer information]
Visuri, I. (2019). Varieties of Supernatural Experience : the Case of High-Functioning Autism. Diss. (sammanfattning), 2019. Huddinge: Södertörns högskola. 412 s. (Södertörn Doctoral Dissertations 165) Länk [Mer information]

Tidigare doktorsavhandlingar

Kontakt

Vill du veta mer om förlaget och utgivningen? Hör av dig till: gup@hig.se

Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Hasse Nordlöf Sidan uppdaterades: 2019-05-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)