Gå till eugreenalliance
Sök

Doktorsavhandlingar 2011

Andersson, K. (2011). Lärare för förändring : att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus. Diss. (sammanfattning), 2011. Norrköping: Linköpings universitet. 80 s. (Studies in Science and Technology Education 36) Länk [Mer information]
Areskoug, L. (2011). Den svenske mannens gränsland : Manlighet, nation och modernitet i Sven Lidmans Silfverstååhlsvit. Diss. , 2011. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 211 s. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 46) Länk [Mer information]
Grannäs, J. (2011). Framtidens demokratiska medborgare : Om ungdomar, medborgarskap och demokratifostran i svensk skola. Diss. , 2011. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 220 s. (Studia didactica Upsaliensia 5) [Mer information]
Hedborg, K. (2011). Migraine and Stress : An Internet administered Multimodal Behavioral Treatment Intervention. Diss. (sammanfattning), 2011. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 73 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 695) Länk [Mer information]
Hedlund, E. (2011). Att styra i namn av framtid : Subjektskonstruktioner och tekniker för styrning. Diss. , 2011. Stockholm: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. 154 s. (Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet 171) Länk [Mer information]
Kågström, J. (2011). Today's perfect - tomorrow's standard : the role of consumers and the limits of policy in recycling. Diss. , 2011. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences. Dept. of Economics.. 323 s. (Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2011:33) Länk [Mer information]
Stake-Nilsson, K. (2011). Funktionella mag-tarmbesvär, symtomutveckling över tid samt egenvård. Diss. (sammanfattning), 2011. Stockholm: Karolinska Institutet. 75 s. Länk [Mer information]
Sundgren, D. (2011). The Apparent Arbitrariness of Second-Order Probability Distributions. Diss. (sammanfattning), 2011. Stockholm: Department of Computer and Systems Sciences at Stockholm University. 49 s. (Report Series / Department of Computer & Systems Sciences 11-002) Länk [Mer information]
Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-07-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)